Stavebnica vlna

  • Wave Set of Blocks
  • Wave Set of Blocks

Popis návrhu

Aby raz v Bratislave mohla fungovať Mestská Hromadná Doprava a cesta jej dopravnými prostriedka- mi by mala byť prijemná a pohodlná, zastávky budú
musieť tiež ponúknuť cestujúcim pohodlie a rozšíriť možnosti využitia. Zastávky sú pravidelne používaný mestský priestor, a aj keď sú určene „len“ na čakanie, mali by sa stať bezpečným, pohodlným a informačným prostredím. Bratislava nemá síce metro ani stanice, ktoré sú vo všetkých veľkých mestách rôznorodé a fascinujúce, ale má zastávky MHD, ktoré sú však zatiaľ všetky rovnaké s minimálnymi odlišnosťami. Zmenou ich prostredia sa dá spríjemniť cesta mestskou dopravou aj pri čakaní.Zvlnený mestský zásah prekrýva jestvujúce zábradlie, ktoré je namontované popri nástupných ostrovčekoch a cestách. To síce chráni chodcov pred priamym kontaktom s autami, nechráni ich však pred prachom, dymom a nečistotami z nich, neponúka im ani žiadnu inú možnosť užitia priestoru
zastávky MHD pri čakaní na spoj. Na zastávke sa väčšinou sedí alebo stojí, týmto dvom polohám sa prispôsobujú aj zvlnené moduly stavebnice a vytvárajú tak polyfunkčnú stenu, ktorá bezpečne oddeľuje chodcov od automobilov. Lisované moduly z recyklovaného plastu využívajú „kostru“ zábradlia ako nosnú konštrukciu a každý z 10 modulov sa skladá z dvoch k sebe spojených kusov. Moduly montované na zábradlie dávajú možnosť sedenia, ležania, odloženia vecí alebo batožiny, opretia sa o stôl, zväčšujú plochu pre informačné, streetartové a marketingové zásahy. Ich povrchová úprava (farba, povrch) môže byť prispôsobená okoliu alebo účelu. Kombináciou modulov sa dá meniť dispozícia a dĺžka celkovej skladby. Výroba modulov by sa dala realizovať s technologickou podporou automobiliek, ktoré disponujú lisovacími strojmi, a s finančnou podporou od dopravného podniku alebo zainteresovaných autorít v danom mestskom prostredí.