Park Tehelné Pole

  • Park Tehelné Pole
  • Park Tehelné Pole
  • Park Tehelné Pole

Popis návrhu

Pri návrhu prestavby Zimného štadióna Ondreja Nepelu bolo potrebné vybudovať väčšie množstvo podzemných garáží. K tomuto účelu bol vyčlenený priestor bývalého cyklistického štadióna. Tým, že využívame len podzemný priestor, sa nám otvorila možnosť využiť priestor na povrchu a vybudovať tam plnohodnotný verejný priestor- park pre obyvateľov. Bola to výzva, nielen nájsť najvhodnejšie, ale aj najvyhovujúcejšie životaschopné riešenie. Medzi riešenými územiami sa nachádza aj Open Air kúpalisko Tehelné pole, ktorého sa samozrejme navrhované zmeny dotýkajú, a tým sa prirodzene začleňuje aj do riešeného územia. Parková úprava a samotný priestor je využívaný len sezónne, a to by sme chceli zmeniť doplnením celoročných športovo-oddychových aktivít. S takto defi novanou situáciou sme vytvorili základnú filozofiu. „Cez zmysly, skrz živly.“ Park ponúka priamy kontakt s prírodou a ľuďmi (čoraz vzácnejší) v sprostredkovanom svete mesta. Strecha nad podzemnými garážami (dnešný Cyklistický štadión) sa stáva parkom v hustom mestskom priestore. V našom návrhu park vyvoláva mentálny, fyzický dialóg človeka s prostredím,v interakcii s vybavenosťou a aj s ostatnými ľuďmi. Ide o zelenú špongiu, ktorá nasáva ľudí z okolitých športovísk (Zimný štadión, NTC, Slovan) V návrhu je integrované kúpalisko Tehelné pole, ktoré chceme zachovať, ale meníme jeho prevádzku na celoročné využitie. Tým sa snažíme nájsť životaschopnú formu pre navrhovaný park. Definujeme a delíme priestor na uzavreté a otvorené časti, kvôli možnosti bohatšej vybavenosti a lepšej správe. Modeláciou terénu vytvárame intimitu jednotlivých prostredí a utlmujeme vplyv dopravy (zapustenie cesty a jej preklenutie zeleným prechodom, zelené valy).

Človek v meste hľadá šport
+
relax
+
prírodu
=
Park Tehelné pole

S takto formulovanými myšlienkami sme sa snažili vytvoriť univerzálny kód prístupu k problematike mestského parku v súčasnosti. Základné princípy sú vytvorené vo všeobecnej rovine použiteľnosti, teda nie sú aplikované len na tento konkrétny prípad.

  • Autor: Atelier Fischer
  • Dušan Fischer, Matej Brzý, Viktor Fuček, Richard Koseček, Michal Valúšek, Jan Jacko, Zoran Samoľ, Mojmír Východil
  • www.fischers.sk