Mesto na Sieti

  • City in Lattice
  • City in Lattice
  • City in Lattice
  • City in Lattice

Popis návrhu

Miestam, ktoré by sa z predmestí mohli zmeniť na
časti veľkomesta, panujú zatiaľ paneláky. Možno
v tých miestach paneláky spochybnili mesto zotretím ulice, ale možno mimovoľne otvorili možnosť
niečoho ešte väčšieho. Čo ak sú napríklad piedestálom pre nové formy bývania, ktoré by svoju
jedinečnosť mohli naplno rozvinúť práve na pozadí ich šedej banality? Ako rovnomerné pozadie pre
radikálne architektúry by ich bolo potrebné ochrániť pred ďalším otupením farebnými nátermi,
ktoré len zastierajú ich systematickú úsporu invencie, a umožniť ostrejšie zásahy do ich základu.
Tento základ, modulárny systém panelov, by pritom slúžil ako kód, ktorého zvládnutie by zaručovalo aj jeho úspešné
narušenie a rozšírenie.
Prvým prehľadom nových možností bolo preštepenie rôznych zásahov na existujúci substrát, panelák typu P1.14-6.5RP. Na zákrok do panelového systému P1.14-7.5RP a BA NKS bol následne použitý
antisystém šiestich buniek ľahkej konštrukcie v náhodnej konfigurácii, s objemom zhruba
zodpovedajúcim jednému panelovému bytu, oportunisticky zavesených na príhodné miesta jeho
vonkajších stien. Tento antisystém dobýja nové priestorové možnosti, no zároveň umožňuje oceniť
sériovú estetiku sídlisk zamedzením ich sériovej nudy.
Ďalším testom modulárnych konfigurácií bolo ich odpútanie sa od panelového substrátu a pre-
miestnenie sa do iných predmestských situácií. Tam sa prispôsobením okolitým vplyvom môžu instantne
prevteliť do rôznych podôb a stať sa jedným z impulzov pre nové mikro-komunity. Zároveň môžu
oživiť architektonickú históriu, na ktorú sa v rámci prehnanej reakcie zanevrelo.
Príkladom samostatného použitia modulov je ich umiestnenie v bratislavskom pohraničnom pásme.
Železná opona, tiahnúca sa kilometre na západ-
nej hranici hlavného mesta, zmizla veľmi rýchlo bez stopy a jej existenciu pripomína len podružná
časť plotu. Na uvedomenie si celej konštrukcie s viacerými vrstvami oplotenia, elektrickou
signalizáciou, ochranným pásmom a strážnymi vežami by mohla slúžiť konfigurácia modulov ako rozhľadne, ktorá by poskytovala pohľad ostrelovača a dokumentovala pôvodný stav v pohraničných zónach.