Svinský kút

  • Svinsky kut
  • Svinsky kut
  • Svinsky kut
  • Svinsky kut

Popis návrhu

Schody z Kapucínskej na Klariskú – frekventovaná pešia trasa – brána do historického mesta v dezolátnom stave. Dimenzia schodov a blízkosť mestskej knižnice ju pritom predurčuje na jedinečnú mestskú funkciu. Nezmyselnú podestu vo vrchnej časti navrhujeme prestavať na pobytové schody s vedľajšou funkciou exteriérovej letnej čitárne pre mestskú knižnicu a príležitostného kina.

  • Autor: Beef
  • Radoslav Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič
  • www.beef.sk