Pražská spojka

  • Prazska spojka
  • Prazska spojka
  • Prazska spojka
  • Prazska spojka
  • Prazska spojka
  • Prazska spojka

Popis návrhu

Jedna z najpoddimenzovanejších ulíc v Bratislave je Jaskov rad. Limitovaný z jednej strany stúpajúcim svahom, z druhej strany terén klesajúci k železnici, popri nej hlavná mestská radiála – Pražská ulica. Do- prava. Úzky Jaskov rad. Bývanie. Relax. Dá sa s tým niečo robiť? Na mieste, kde Cesta na Kamzík schádza na Jaskov rad, narazíme na ďalší problém. Cesta na Kamzík končí kolmicou. Na bicykli treba mať dobré brzdy. A potom už len doprava na Kramáre a doľava smer
centrum. A to sme na úzkej frekventovanej ulici. Predstava víkendového relaxu. Dá sa s tým niečo robiť? Náš návrh sa skladá z dvoch nadväzujúcich riešení. Rozšírenie úzkej ulice Jaskového radu o vyloženú promenádu, ktorá by okamžite zatraktívnila územie. Profil doterajšej cesty, kde nám úzky chodník na jednej strane a minimálna šírka cesty a úzky chodník na strane druhej, nedávajú veľa pohody, by bol zmenený v prospech všetkých. Doterajší chodník na spodnej strane by sa zmenil na pozdĺžne parkovanie prestriedané so zeleňou, filtrujúcou nepriaznivý vplyv Pražskej ulice. Tam, kde sa dnes začína prudký spád a výška nad zapustenou železnicou je miestami 12-15 m, by začínala pešia promenáda. Štvormetrová šírka umožní okrem pešieho pohybu aj alternatívu s umiestnením drobných služieb (malá kaviareň, kvety, čitáreň, fast food,…). Prvky týchto prevádzok by bolo možné podľa potreby inštalovať, alebo naopak veľmi jednoducho odstrániť, keďže by išlo o systém typizovaných transportných kontajnerov, ktoré by sa jednoducho napájali do vyloženej konštrukcie terasy. Súčasťou návrhu riešenia problémového územia je aj prepojenie Jaskovho radu a Kalvárie na druhej strane Pražskej ulice, lávkou pre peších a cyklistov. Spojili by sa tým dve rekreačné oblasti – územie Kamzíka a Koliby, na druhej strane doliny Kalvária a Horský park. Kruhový tvar podčiarkuje charakter relaxu. Nie je to spojnica, ktorej prvoradou funkciou je skrátiť čas potrebný na prejdenie z bodu A do bodu B. Je to most spájajúci dve pomalé rezidenčné a rekreačné štvrte, preto sa to odráža aj na tvarosloví. Umožňuje si vybrať, kadiaľ človek pôjde, či zostať krúžiť na moste. Umožňuje súťaživosť, ktorá k relaxu a športu patrí. Z konštrukčnej stránky je lávka zavesená, stĺpy sú umiestnené na miestach, kde sa v stiesnenej situácii mestskej dopravnej radiály a železnice nájde miesto, ktoré nebude kolidovať s inými determinantami. Z toho nám vzniká k pravidelnému tvaru lávky nepravidelný systém, výrazovo dopĺňajúci celok. V noci vyzerá osvetlená lávka ako veľká aura vznášajúca sa nad územím a akcentujúca jeden z hlavných vstupov a výjazdov do a z centra hlavného mesta.

  • Autor: Siebert+Talaš
  • Ondrej Horváth, Andrej Mankovecký, Martin Marušinec, Matej Siebert
  • www.sieberttalas.sk