Popis návrhu

1) Zhmotnenie imaginárnych okruhov ľudí do hmoty,

2) Perforácia hmoty,

3) Práca s tvarom hmoty,

4) Napojenie objektu na okolie,

5) Aktivácia okolia,

6) Revitlizácia nábrežia.

Nekomfortné čakanie na autobus, absencia občianskej vybavenosti v okolí, dopravná tepna oddeľujúca mesto od rieky, neprístupné nábrežie, schátraný park a mnohé ďalšie črty charakterizujú toto okolie. Vymenované problémy boli impulzom pre zmenu. Najprv som potreboval prísť na skupinu ľudí, pre ktorých by noví projekt slúžil, aby miesto našlo človeka a človek si našiel miesto. Mladí umelci z podhradia, nový budúci obyvatelia komplexu Vydrica a prestupujúci, sú v tesnej nadväznosti na územie, v ktorom im ponúknem nové zázemie, postavené na ich potrebách. Zhmotnením týchto troch okruhov ľudí vzniká základný objem budovy. Tá je následne formovaná danosťami okolia, napájaním a komunikovaním s mestom a vodou. Neodmysliteľnú časť Bratislavy je Dunaj. Ten nezostal len za veľkou cestou, ale vzájomným prepojením sa stal súčasťou mesta. Móla, ochoz pri vode, pontóny, prístavisko vytvárajú rekreačno-komerčnú oblasť na vode. Aktívna čakacia zóna sa nachádza pod mostom. Tu si môžete skrátiť čas na čakanie autobusu rôznymi spoločenskými hrami vo väčšej mierke. Občianska vybavenosť pod konštrukciou mostu, a v novom objekte vypĺňa medzeru absentujúcu v oblasti. Pasívne čakacie zóny sú charakteristické kaviarňami, slowfoodom, „čakacou plážou” a zelenými zónami.