Fenomén schodov

  • Stairway Phenomenon
  • Stairway Phenomenon
  • Stairway Phenomenon
  • Stairway Phenomenon

Popis návrhu

Terajší tvar Rudnayovho (kedysi Dómskeho) námestia vznikol počas zásahov do mestskej štruktúry, ktoré si vyžiadala stavba Nového mosta. Klinovitý priestor je vymedzený kamenným schodiskom pristavaným k telesu mosta, skrývajúcim nešťastne umiestnené technické priestory, domom na Rudnayovom námestí, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia a domoradím ukončeným Bibianou. Násilné vsadenie nájazdu mosta do pôvodnej zástavby tu zanechalo zdeformovaný priestor so slepými zákutiami bez využitia a akékoľvek pokusy o jeho naprávanie budú viac či menej kompromisné. Len nedávno inštalovaná kamenná stena pripomínajúca niekdajšiu synagógu a pamätník obetiam holokaustu naznačujú ducha miesta, ale neriešia priestorový koncept námestia. Rudnayovo námestie je však aj napriek svojim nedostatkom jediné priestranstvo, ktoré ponúka možnosť vnímať Dóm sv. Martina z bezprostrednej blízkosti v celej jeho výške. To je kvalita, na ktorej som postavil svoj mestský zásah. Nutnosť prepojiť dve výškové úrovne, vytvoriť predpolie mestskej do- minante a dať námestiu živší charakter boli
determinanty, ktoré vyústili do návrhu objektu mestských schodov špecifických kvalít. Práve schody ako objekt, jasne podriadený svojej primárnej funkcii, by mohli byť nenúteným riešením tohto priestoru, tvoriacim predpolie katedrály. Samotný fenomén schodov často dopĺňa mestské dominanty a je obľúbeným prvkom viacerých veľkomiest. Mestské schody sú vyhľadávané ako miesta stretávania, krátkeho zastavenia alebo oddychu, či už obyvateľov mesta, alebo unavených turistov. Bratislave takýto prvok chýba. Detailnejšie rozpracovanie by sa muselo popasovať so sprístupnením technických miestností pod existujúcimi schodmi, takisto s využitím nových pod- schodiskových priestorov a stvárnením protihlukovej pohľadovej steny