Cyklokoridor – Radlinského ul.

Popis návrhu

Radlinského ulica sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Má strategickú polohu – prepája Staré a Nové mesto; križuje dôležité ulice s významnými inštitúciami a najmä, prepája univerzitný campus STU s internátmi na Wilsonovej ulici a ŠD Jura Hronca. V súčasnosti je však pre študentov takmer životu nebezpečné využívať bicykel ako dopravný prostriedok na ceste na vyučovanie. Radlinského ulica neposkytuje vhodné podmienky ani pre peších; chodníky sú na mnohých miestach zúžené alebo úplne absentujú. V celej dĺžke ulice (čo je takmer 1 km!) chýbajú i stretávacie priestory a otvorené plochy. Floriánske námestie s Blumentálskym kostolom má v súčasnosti charakter viac dopravný ako peší. Zaparkované autá, chaotické jazdné pruhy a nerovnomerný terén neumožňujú domácim obyvateľom ani návštevníkom užívať si fantastický priestor tvorený historickými budovami takmer vôbec.

  • Autor: Študentský parlament FA STU v spolupráci s FA STU, Cyklokoalícia, Ynet
  • Ing. arch. Katarína Smatanová, M.A., Ing. arch. Zuzana Žúžiová, PhD., Patrik Bartas, Oto Nováček, Miroslava Argalášová, Michal Hajduk, Tomáš Pozdech, Viktor Kasala, Lucia Uhrínová, Kristína Machajová, Lucia Barančoková, Zuzana Rusková, Alexandra Müllerová, Marek Trebuľa
  • www.spfastu.sk