T.S. Chrániče stromčekov

Popis návrhu

Po výrazných zmenách, ktoré sa v Bratislave za posledné roky udiali, si čoraz viac uvedomujeme význam zelených plôch. Pre plnohodnotný život v meste je preto dôležité udržiavanie existujúcej zelene.

T.S. Chrániče ochraňujú stromy pred vplyvmi mestského prostredia (venčiace sa psy, mechanické poškodenie kosením a automobilmi). Konštrukcia bude inštalovaná v spodnej časti kmeňa a svojím technickým riešením zároveň zabezpečí dostatočný prísun vlhkosti, svetla a vzduchu.

Pre kumulovaný účinok je na výrobu plánované využitie recyklovaných plastov v rôznych farbách.

Využiteľnosť T.S. Chráničov je vhodná v rámci mestských parkov, frekventovaných rekreačných zón a pod.

  • Autor: do-design, s.r.o.
  • Ing. Jozef Hrabina, Mgr. Sabina Hrabinová
  • www.do-design.sk