Bratislava 2015. Aktívne mestské siete

Popis návrhu

Poslednú dekádu, o to viac posledné roky v Bratislave cítiť meniacu sa energiu. Navonok sa prejavuje napríklad množstvom kaviarní, centier v mestskom štýle (ktoré ku káve pridajú aj občasnú prednášku, debatu, prípadne to svoje podujatie na mestskú tému), trhmi, ktoré obsadzujú nielen tržnice, ale aj ulice, komunitnými záhradami, profesionalizujúcimi sa debatami a podujatiami na tému mesta, architektúry, urbanizmu alebo vznikom nových projektov, občianských združení a inciatív.

Zdá sa mi, že aspoň raz za týždeň dostanem na facebooku pozvanie lajkovať nejakú novú iniciatívu alebo komunitu, ktorá chce v Bratislave niečo zlepšiť.

Môj mestský zásah je jednoduchý – ponúkam zoznam angažovaných, aktivistických formálnych aj neformálnych mimovládnych organizácií, iniciatív, platforiem, podujatí, centier a informačných portálov alebo médií, ktoré sa aj v roku 2015 aktívne venuju pozitívnemu rozvoju Bratislavy, architektúre, urbanizmu, prípadne komunitnému životu. V zozname sa zámerne nenachádzajú verejné, štátne organizácie a samospráva.

Kritériá pre selekciu sú:

1.  angažovanosť

2. aktivizmus

3. pozitívny mestský rozvoj

4. verejný záujem

Neverím, že sa niekedy niečo zmení k lepšiemu.

Ja totiž neverím na trpný rod. Za každou zmenou vždy stojí niekto. Človek, skupina, organizácia. A v prípade, že chceme v meste niečo zlepšovať, prídeme na staré známe príslovie – v jednote je sila, alebo viac hláv viac rozumu. Rovnako verím, že len silná občianska spoločnosť je schopná odolávať, vyvažovať politickú benevolenciu a nekultúru, ktorej je v našom regióne ešte stále príliš veľa.

Jednoducho, tú kritickú masu, ľudský kapitál mesta musíme poznať. Verím, že Vám tento zoznam pomôže pri hľadaní spojenca, zaujímavého partnera alebo nových projektov, ktoré rozvíjajú Bratislavu.

  • Autor: Ing. Milota Sidorová, PhD.
  • Konzultačný team: Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD., Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD.,  Mgr. art. Dominika Belanská, Ing. arch. Zora Paulíniová, Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD.,  Mgr. art. Martin Šichman, Illah van Oijen, Mgr. art. Denisa Chylová, Mgr. Tomáš Peciar,  Ing. arch. Martina Kalúsová, Mgr. Michala Hrnčiarová, Mgr. Zoja Droppová