Prosíme vás, zajtra to zveste

  • Please,Tomorrow Take It Down

Popis návrhu

„…Život pozostáva z jednotlivých zriedkavých, nesmierne významných momentov a nespočetných intervalov, v ktorých nás v najlepšom prípade opantávajú tieňové obrazy oných momentov. Láska, jar, každá krásna melódia, pohorie, Mesiac, more – to všetko sa srdcu naplno prihovára iba jediný raz: ak sa vôbec niekedy dostane k slovu úplne. Lebo mnohí ľudia takéto momenty vôbec nezažijú a sami sú intervalmi a pauzami v symfónii skutočného života…“
FRIEDRICH NIETZSCHE: BREVIÁR

Žijeme fluidum hybridizácie vítaného, trpeného, chceného či nechceného…, reálneho a digitálneho. Vžívame si postupy globalizácie, rýchlo sa meniace vizuálne kódovanie. Za pochodu prijímame danosti nových médií, zväčšujeme – zmenšujeme sledované. Máme sklon existovať totožným spôsobom i v našom
trojrozmernom každodennom svete, akoby bol výsledným produktom provizória, kompromisu. Nový globálny status konfrontujeme (pripadne nie) so zodpovednosťou za vlastné povedomie, dejiny, hodnoty. Fenomén zvláštnych interakcií medzi lokálnym a univerzálnym, ktoré destabilizuje, overuje našu celkovú úroveň kultúry, morálky…, provincionalizmu, malosti. Zisťujeme, že dobrovoľne chybíme v signifikantných spoločenských otázkach.
20. 10. 2008
Komerčný reklamný bilboard na fasáde premostenia (ikony slovenskej architektúry) Slovenskej národnej galérie (vrcholnej štátnej umeleckohistorickej, zberateľskej, vedeckovýskumnej a kultúrno-výchovnej inštitúcie), v popredí klasik slovenského výtvarného umenia 19. stor., umelec národného obrodenia, Peter
Michal Bohúň.

Zajtra to zveste.

  • Autor: bartko&bartko
  • Laco Bartko, Tomáš Bartko