Bratislavské vývrtky

  • Bratislava Corkscrews
  • Bratislava Corkscrews
  • Bratislava Corkscrews
  • Bratislava Corkscrews
  • Bratislava Corkscrews

Popis návrhu

Vývrtka, motýľ, zjazd z mosta, cesty, či diaľnice… ani neviem, či existuje nejaký odborný výraz, ktorý by vyjadroval spleť ciest a komunikácií vytvárajúcich špirálovité a iné tvary pri mimoúrovňových križovatkách. A tieto splete a bludiská ciest vytvárajú medzi sebou voľné rozsiahle, väčšinou zelené plochy. Aj keď tieto voľné plochy neznamenajú žiadny problém, alebo tŕň v oku každodenného života Bratislavčanov, nepredstavujú ani nijakú kvalitu. Nepredstavujú vlastne NIČ… Toto NIČ je v podstate vákuum, o ktorom sa nikto nezmieňuje, nezaujíma, akoby ani neexistovalo. A predsa, je to súčasť každého mesta, mnohokrát i v atraktívnych mestských častiach. Pri zrátaní plochy väčšiny významnejších mimoúrovňových bratislavských križovatiek prídeme k úctyhodnému číslu 50,5 ha voľnej, nevyužitej plochy. Pre lepšiu predstavu táto plocha predstavuje územie ohraničené Mostom SNP a Starým mostom, resp. Dunajom a Einsteinovou ulicou (územie Sadu Janka Kráľa s priľahlými plochami Auparku, Petržalského štadióna, atď.). V dobe neustále stúpajúcich cien pozemkov a napriek tomu
neutíchajúcemu dopytu o ne je až zarážajúce, že tieto pozemky si stále nikto ani len nevšimol. Je to nepochybne pre ich obmedzujúcu využiteľnosť v dôsledku hluku, dopravnej zaťaženosti a miery znečistenia… Ale v čom je hodnota tohto územia horšia od iných pozemkov, ktoré i v náročnejších podmienkach predstavujú plnohodnotnú urbanizovanú mestskú krajinu? Princípom tohto návrhu je poukázať na viaceré pozitíva, ktoré i tak zdanlivo nevyužiteľné a banálne miesto má, ukázať spôsob, ako by sa toto územie dalo rozumne a efektívne využiť, aby sa plnohodnotne začlenilo do mestského života. Mojou ambíciou nie je navrhovať konkrétne podoby riešenia, ale iba ponúknuť jeho návod a zároveň previesť trochu pozornosti na územie, o ktoré nikto nestojí… Jej riešenie chcem vysvetliť na troch príkladoch mimoúrovňových bratislavských križovatiek: križovatka Staromestká-Kapucínska, križovatka Most SNP-Einsteinova a križovatka Bajkalská-Ružinovská. Všetky tri príklady sa nachádzajú v plnohodnotnom mestskom prostredí (jedna dokonca v samotnom centre), no i napriek tomu predstavujú rôzne formy riešenia…