Vizualizácia stavebných konaní a súvisiacich vecí

Popis návrhu

Jednou z dôležitých činností, ktoré mesto zabezpečuje, je koordinácia výstavby. Za týmto účelom mesto prijíma rôzne žiadosti a oznámenia a vydáva k nim stanoviská a pod. Taktiež rieši tzv. Územný plán.

Zo stavebného konania môže mesto publikovať niektoré údaje:

– na ktorých parcelách začalo byť riešené územné rozhodnutie či stavebné konanie

– zmeny v územnom pláne, s referenciou na hlasovania a ďalšie dokumenty, atď.

Vhodne zverejnené údaje sa potom dajú ľahko, ale efektívne a pekne zakresliť do mapy a následne vizuálne a interaktívne objavovať, skúmať, prehľadávať. Tak, aby občania mali lepší prehľad, čo, kedy a prečo sa bude stavať či inak meniť v ich bezprostrednom okolí. Vďaka lepšiemu prehľadu budú občania o.i. v prípade potreby vedieť efektívnejšie vstúpiť do stavebných konaní.

Možný očakávaný výsledok si vieme lepšie predstaviť po návšteve podobných projektov v iných mestách či štátoch:

– Praha: http://zmenyprahy.cz/stavebni-mapa

– Dublin: http://mypp.ie/search-map/

– New York: http://www.oasisnyc.net/map.aspx

Podrobnejšie: https://utopia.sk/wiki/pages/viewpage.action?pageId=53018823