Zelené tepny Bratislavy

Popis návrhu

Stromoradia

Hlavné ťahy Bratislavy sú teraz plné bilbordov, prestarnutej, hynúcej zelene a suchého trávnika. Čo keby sa pozdĺž hlavných ťahoch vysadili kilometre alejí z platanov? Stromy zachytia kopec prachu a hluku; v lete spravia príjemný tieň a ochladia celé mesto; vyprodukujú tony kyslíka tam, kde je najviac znečistené ovzdušie od áut. Pokiaľ sa použijú vysokokmenné stromy, kde konáre začínajú v 3,5 m výške, nebude treba neskôr stromy deformovať rezom kvôli autám a budú mať krásnu a prirodzenú korunu. Platany sú navyše odolné voči znečisteniu, soli, rezom aj chorobám. Doplní sa začatá koncepcia alejí pri Dunaji.

Kvetinové lúky

Viete si predstaviť, že by sa na úzkych pásoch pri cestách, pozdĺž električkových tratí, pri parkoviskách či iných nevyužívaných plochách zmenila obyčajná tráva na takto bohatú a pestrú zmes kvitnúcich druhov rastlín? Stačí ich kosiť dvakrát do roka, vyprodukujú oveľa viac kyslíka, zachytia oveľa viac prachu a hluku, ale hlavne sú po celý rok pestrejšie, krajšie a druhovo rozmanitejšie ako obyčajná tráva. Jednoducho je na čo sa pozerať!

Zelené električky

Električkové trate so šťavnatým, zeleným trávnikom sú samozrejme super, no k tomu však treba automatickú závlahu a tým pádom aj veľa vody, hnojiva, postrekov a pravidelné kosenie. To je samozrejme náročné na údržbu a servis. Riešením je extenzívny mix suchomilných rastlín aké sa dávajú napríklad na zelené strechy. Tie netreba kosiť, polievať ani hnojiť. A údržba? Tá je takmer nulová, nakoľko v špeciálnom substráte skoro nič iné nerastie :)