Revitalizácia objektu Devínskeho amfiteátra, Slovanské nábrežie 48, Bratislava-Devín

Popis návrhu

V koncepte je objekt pohltený do svojho prírodného okolia vytvorením predsadeného plášťa vo forme vertikálnej záhrady. Terén by bol upravený pre potreby sedenia v hľadisku vložením drevených lavíc v rozpadajúcej sa geometrii, aby bol svah v čo najmenšej miere vizuálne narušený. K objektu by bola pridaná bezbariérová rampa. V koncepte uvažujúcom využitie objektu ako reštauračného zariadenia s kaviarňou celoročnej prevádzky, s možnosťou usporadúvania kultúrnych či spoločenských akcií nielen v rámci objektu ale aj v exteriéri v rámci prírodného divadla, sme objekt v parteri otvorili do exteriéru a rozšírili jeho interiér až do vysunutej terasy na promenádu a ponad promenádu na druhom podlaží.

  • Autor: Puzzlebox
  • Ing. arch. Monika Stábová, Ing. arch. Vladimír Sekera
  • www.puzzlebox.sk