Dunaj mall*o

Popis návrhu

Dunajské mólo rozvíja myšlienku v súčasnosti realizovaného Starého mosta, ktorý bude v mieste pilierov doplnený o lavičky na sedenie. Tento podnet bol pretransformovaný do veľkorozmerného priestoru osadeného nad konštrukciou mosta a tým otvára možnosť spektakulárneho pohľadu na všetky svetové strany. Tento nevšedný pohľad na naše mesto chceme poskytnúť širokej verejnosti ako priestor vhodný na stretávanie, oddych a zábavu. Taktiež daný priestor vystupuje v ostrom kontraste s developerskými projektmi, ktoré sa snažia uzurpovať si najkrajšie pohľady na naše mesto pre vyvolenú klientelu.

Mall*O – (angl. nákupné centrum) ironicky reflektuje duch dnešnej doby.

  • Autor: arttek
  • Ing. arch. Juraj Stahl, Ing. Tomáš Lukáč
  • www.arttek.sk