Dis(k)plej

  • Dis(c)play
  • Dis(c)play
  • Dis(c)play
  • Dis(c)play
  • Dis(c)play
  • Dis(c)play

Popis návrhu

Súčasný stav
Každý z nás má v našom meste nejaké obľúbené miesto, kde si rád oddýchne, pohovie, podebatuje, „nasaje“ mestskú atmosféru, „skritizuje“ okolie hýbuce sa či statické. My sme si tiež našli svoje strategické pôsobisko v jednej nostalgiou nadýchanej kaviarničke. Aj keď to už nebýva pravidelne ako kedysi, ale skôr sporadicky, vždy sa tu nájde niečo na „videnie“. Len „pozadie“ akosi ostáva nezmenené, šedé, nudne karteziánske, možno bezchybné, no až stroho účelné, ale žiaľ, len jednostranne. Každé námestie by malo byť vo svojej podstate spoločenským priestorom, otvoreným, voľným, dýchajúcim, liberálnym. Ale tu
na našom „prehliadkovom pozadí“ nie je niečo v poriadku. Oplotenia sme tu už mali v predošlých pohnutých časoch, ale celkom rýchlo sme si od nich aj odvykli. Dnes sú hranice našťastie len spomienkou. Teraz si už skôr zvykáme na tie staveniskové, nepriehľadné, s reklamami. Tu na námestí však už stavebný ruch utíchol dávnejšie. Oplotenie stojí ďalej a námestie má svoje „demokratické“ hranice.

Navrhovaný stav
Ako teda ponechať plot svojmu pôvodnému účelu, čiže transparentnosti, bezpečnosti a pri tom ho urobiť nevšedným, možno mierne nápadným, ale pritom nie zbytočne konfliktným? Ako zasiahnuť, miestotvorne „trafiť“ do tejto pravidelnej siete oplotenia? V našom prípade to môže byť aj viac zásahov, resp. terčov s fluorescentným povrchom, osadených („trafených“) do plotových styčníkov. Náhodilo alebo zámerne, v grafickej skratke so zobrazením napr. siluety bratislavského nábrežia alebo známych tvárí, symbolov. Mohlo by to byť vedené výtvarníkmi, študentmi či laikmi v rámci hapenningových akcií. Oplotenie by mohlo byť súčasťou mestských podujatí, verejných osláv, sponzorských či charitatívnych akcií. Plot bude len bázou, podkladom pre pixelový obraz, podobne ako bežná stena pre graffiti. Bude transparentný, v nočných hodinách svetelne vyzývavý, zároveň orientačný ako stena z Braillovho písma pre vidiacich. Oplotenie naďalej ostane bariérou determinovanou bodmi terčami, vytvárajúcou štruktúru veľkoplošného displeja.