Nové PKO – Plavidlo Kultúry a Oddychu

Popis návrhu

Dnešný stav PKO je známa kauza. Hovorí sa veľa o zbúraní alebo zachovaní. Celú situáciu cítiť v spoločnosti, ktorú napĺňa negatívnou energiou. Tento ideový zámer neodpovedá na otázky, či je dobré alebo zlé zbúrať PKO, je skôr námetom pre verejnú diskusiu na tému, čím by PKO v budúcnosti mohlo byť. Čo ak by sa ,,presunulo“ na vodu a vzniklo by tak nové PKO ako Plavidlo Kultúry a Oddychu? Nové PKO by tak mohlo byť reprezentantom modernej architektúry kombinujúcej tradíciu slovenského lodiarenského priemyslu, slovenskej kultúry a tradície bratislavského nábrežia. PKO nemusí byť aktívne len v jednej lokalite. Môže sa presúvať a aktivovať nábrežie na oboch stranách Dunaja. Môže tak šíriť energiu po celom Dunaji a pre každé podujatie si vybrať ideálne miesto i čo sa týka dopravného napojenia alebo kontaktu s pevninou. Okrem toho sa môže pohybovať v podobe dunajského plavidla nielen v Bratislave, ale v celom dunajskom regióne. PKO sa môže stať značkovou loďou Bratislavy i Slovenska.