Korunovačné námestie

  • Coronation Square
  • Coronation Square
  • Coronation Square
  • Coronation Square
  • Coronation Square

Popis návrhu

Úpravy priestorov okolo Dómu sv. Martina sprítomňujú jedno z najvýznamnejších období nášho mesta – korunovačnú Bratislavu. Primárnou úpravou je obnova sklonitého námestia, ktoré s korunovačným sprievodom vidíme na historických rytinách. Navrhované riešenie prináša pohľadové uvoľnenie na katedrálu, ktoré umožňuje zažiť jej monumentalitu. Obnovou funkcie námestia sa vytvorí nový pobytový a zhromažďovací priestor v Starom Meste, ktorý bude zároveň bezbariérový.

  • Autor: Bogár Králik Urban – Ateliér architektúry a designu
  • Bogár Králik Urban – Ateliér architektúry a designu spolupráca: beef.sk
  • www.bku.sk