Korekcia jazvy

  • Scar Correction
  • Scar Correction
  • Scar Correction
  • Scar Correction
  • Scar Correction
  • Scar Correction
  • Scar Correction

Popis návrhu

 

Pletenec predpolia Nového mosta je optimalizovaný na podmienky rýchleho a jednoduchého dopravného napojenia. Zároveň je nevyhnutným pokračovaním priestoru Hviezdoslavovho námestia, i keď je priestorový a organizačný charakter oboch
radikálne odlišný. Otvorený, zelený a peší, romanticky mestský sa mení na priestor pod, priestor
dopravy; priestor mestskosti, bez ktorého by bola Bratislava dedinou. ALE za ramenami nájazdových
rámp existujú verejné priestory, ktorých blízkosť a príslušnosť k centru sa nedá odignorovať.
Priestory pletenca Nového mosta nie sú ukončujúce, ale prepájajúce.
Tento priestor nechápeme ako ukončenie verejného priestoru, ale ako jeho súčasť a predĺženie, ako
uzol potencionálnych peších smerov. Prepojenia medzi hradom, Židovskou ulicou a nábrežím,
námestím a Vydricou sú v súčasnosti síce vystopovateľné a pri dobrej vôli aj použiteľné, no chýba
im elegancia, dr- zosť a efektivita pletenca dopravy Nového mosta, ktorý tieto trasy zastrešuje,
pretína, deformuje. Nové naformulovanie týchto trás a ich fyzická manifestá- cia v podobe
parazitických štruktúr na existujúcich mostovkách má ambíciu nielen znovuprepojiť preru- šené
spojenia, ale predĺžiť verejný priestor Hviezdo- slavovho námestia, smerom na most a do sadu Jan-
ka Kráľa, do Vydrice, či na hradný kopec. Ambíciou tohto premýšľania je vytvorenie podmienok, ktoré
dokážu nielen fyzicky, ale i mentálne, vytvoriť priamočiare spojenia medzi hradom a „au“parkom
alebo „Hviezdkom“ a Vydricou.
Nový most sa vďaka novým pridaným pletencom rámp a chodníkov optimalizovaných na podmienky
pešieho pohybu stáva chýbajúcim bratislavským
mostom pre peších.

  • Autor: n/a
  • Benjamín Brádňanský, Víto Halada, spolupráca : Michal Lošonský, Ján Ptačin