Rozpočet mesta vs. OpenSpending.org

Popis návrhu

Cieľom zásahu je poupratovať a zverejniť údaje o pláne rozpočtu a následnom reálnom hospodárení mesta (zoznam objednávok, zmlúv a faktúr) tak, aby boli využiteľné v OpenSpending.org. Vďaka tomu občania ľahko získajú dobrú vizualizáciu rozpočtu a aj základný analytický nástroj na lepšie priblíženie a pochopenie rozpočtu, viď napríklad staršie vizualizácie za roky 2009 až 2012: https://openspending.org/bratislava-city

Toto zároveň umožní vznik ďalších aplikácií, napr. aplikácie na mapovanie platieb na položky rozpočtových kapitol a pod. Taká aplikácia by bola silným nástrojom pre občanov, ale napr. aj mestského kontrolóra pri kontrole efektívnosti vynakladania mestských financií.

Podrobnejšie: https://utopia.sk/wiki/pages/viewpage.action?pageId=53018819

Použité údaje sú ilustračné.