Parkovanie pod Mostom Apollo

Popis návrhu

Návrh počíta s umiestnením nových parkovacích miest priamo pod mostom Apollo na ľavej strane toku Dunaja. Momentálne sa jedná o nevyužitý priestor a nakoľko je v tejto oblasti nedostatok parkovacích miest (hlavne počas pracovného týždňa), navrhujeme prepojiť už existujúcu parkovaciu plochu, na ktorej v súčasnosti parkujú autá, s novonavrhovanou plochou vybudovaním betónovej komunikácie a prechodom cez železničnú trať, ktorá tvorí deliaci prvok. Parkovacia oblasť bude dostupná 24/7. Výhodou tohto riešenia je využitie krytia mostom pred poveternostnými podmienkami, využitie plochy pod mostom a blízkosť do centra. Novonavrhnutá parkovacia plocha bude obsahovať jednu vstupnú komunikáciu a jednu výstupnú komunikáciu von z parkoviska. Približný počet parkovacích miest je 60.