Znovuzrodenie fontány Družba na námestí Slobody v Bratislave

Popis návrhu

Súčasná úprava námestia Slobody pochádza od architektov Virgila Droppu, Juraja Hovorku a Juraja Hlavicu z roku 1980 a okolité stavby funkcionalistického štýlu sú tiež dedičstvom éry socializmu. Od roku 1980 je dominantou námestia Fontána Družba od architekta Karola Lacka, ktorá je zároveň najväčšou fontánou v Bratislave. Jadro tohto nerezového diela tvorí podoba kvetu z lipy, ktorá je symbolom Slovanov. Plastika kvetu v hornej časti vytvára päťcípu hviezdu. Fontána na Námestí Slobody stojí už vyše 35 rokov, no kvôli viacerým poruchám je však od roku 2007 nefunkčná. Na jej opravu je potrebný milión eur. V súčasnosti Bratislavský magistrát a staromestská radnica vedú spor, pričom boli predložené návrhy na výstavbu podzemných garáží pod námestím, tiež sa uvažuje o odstránení samotnej dominanty námestia, fontány Družba. Našťastie, tieto návrhy neboli schválené. Preto si myslím, aby Magistrát mesta v spolupráci s miestnym úradom Staré Mesto vyhlásili súťaž na rekonštrukciu spomínanej fontány aj s priľahlým parkom, pričom by bola vôľa poslancov, aby sa v rozpočte Hl. mesta Bratislava našli financie na jeho obnovu, prípadne aj za pomoci sponzorstva súkromných investorov, ako aj spolufinancovaním za pomoci dotácií z Eurofondov, Fondov na podporu kultúry MKSR, … Okolo námestia a fontány sa v nedávnej dobe rozvírila verejná mienka / debata aj práve vďaka umeleckým projektom občianskych aktivistov a autorov z občianskeho združenia Verejný podstavec, ktoré už dlhodobo riešia problematiku pamätníkov, pomníkov, plastík a umenia vo verejnom priestranstve. V rámci projektu Bod 0 oslovili sochári na spoluprácu aj štyroch významných výtvarníkov. Nápad s pieskovou fontánou dostal jeden z nich, poľský umelec Pawel Althamer. No namiesto vtedajšieho „oživenia“ fontány pieskom (18. – 20. 9. 2012), by sa mala v nej opäť ocitnúť pôvodná zložka – voda!