Osloboďte ho!

  • Set It Free
  • Set It Free
  • Set It Free
  • Set It Free

Popis návrhu

Zelený verejný priestor na Uršulínskej ulici v Starom

Meste verejnosti neslúži. Malý park, ktorý má tradí- ciu, pôvodne bol záhradou františkánskeho
kláštora a relatívne pred nedávnom funkčným zeleným ih- riskom pre deti, má dnes podobu pekne
upraveného a idylicky nadizajnovaného parčíka s novými stroma- mi, romantickou studňou, lavičkami,
novými odpa- dovými košmi, vysypanými chodníčkami a pekne ko- vaným pseudohistorickým plotom, ktorý
ho dôsledne obkolesuje. Určite to nebolo lacné. Je tu ale problém, vlastne skoro záhada, alebo
špecifická provokácia
zo strany staviteľa podzemného parkoviska, ktoré je pod ním ukryté? Jeho dve pekne kované vstupné
brá- ny sú pre verejnosť permanentne zamknuté a pre is- totu ešte zatvorené aj ťažkou kovovou
reťazou… Ako z rozprávky. Zakliata záhrada čaká na svojho oslobo- diteľa so zázračným kľúčom.
Koľko verejných zelených plôch má Staré Mesto? Dosť? Dosť načo? Môžeme plytvať? V akom meste sa
dobre žije? Je verejnosť priateľ mesta? Koho má mesto radšej?
A možno ani netreba odstrániť ten drahý plot, tak ako sme to urobili na poetických vizualizáciách.
Jednoznačne však – odomknite brány!

  • Autor: Ľubica Hustá
  • vizualizácie : Tomáš Tokarčík