Objekt „Free WiFi“

  • Free Wifi
  • Free Wifi
  • Free Wifi

Popis návrhu

Nosnou myšlienkou je splnenie dvoch funkcií:
1. Označenie miesta voľného bezplatného surfovania na internete
2. Príjemné posedenie či exteriérové pracovisko

Idea
Spojenie Logotypu označenia zóny s lavicou a následné vytvorenie objektu „FreeWiFi“ logolavičky.