Stôl pre mesto

Popis návrhu

Snažíme sa o skvalitnenie verejných priestorov. Chceme dosiahnuť socializáciu ľudí v organizme mesta a využívanie verejných priestorov, sociálnu interakciu. Umiestnenie stola – prvku interiéru do exteriéru ako oporný bod komunikácie medzi ľuďmi.

  • Jaroslav Jeseňák, Tomáš Jopek, Lucia Koštálová, Katarína Kováčová, Vladislav Tvarožek