Kúpelňa budúcnosti

  • Capsule for Tomorrow
  • Capsule for Tomorrow

Popis návrhu

Variabilitou a multifunkčnosťou sa zaradila medzi spotrebný tovar, ktorý si môžeme vybrať, kúpiť a pretvoriť podľa svojich snov a na koniec vyhodiť alebo vymeniť. Ako auto, tak aj Capsula for Tommorrow môže mať svoju veľkosť, alebo dostať svoj originálny tuning. Vytvára nový rozmer bytu. Jej pripevnením na fasádu obmedzené bytové bunky doslova expandujú do priestoru. Hmota s extrovertným charakterom kontroverzne zabezpečuje svojmu majiteľovi anonymitu. Svojím vizuálnym prepojením na exteriér bez spätnej väzby napĺňa Capsula of Tommorrow poslanie intímneho priestoru. Použitie viacerých modulov na fasáde dáva novú tvar exteriéru. Capsula potrebuje len prívod vody. Z dôvodu recyklácie odpadovej vody nie je potrebné kanalizačné pripojenie. Týmto vznikajú nulové nároky na už existujúce mestské kanalizácie so svojou obmedzenou kapacitou. Použitá voda sa chemicky čistí, aby mohla byť opätovne použitá. Odstránenie nadbytku recyklovanej vody zabezpečuje water spray, zariadenie, ktoré vypúšťa vodu do okolitého prostredia ako aerosol, čím kompenzuje vlhkosť vzduchu vo veľkomestách.