EXTREMENT Program for Bratislava

  • exkrement
  • exkrement
  • exkrement

Popis návrhu

Mestský zásah navrhuje socio-enviromentálny program poukazujúci na utilitárny problém, ktorý sa nás bezprostredne dotýka a my sa chtiac-nechtiac dotýkame jeho. Formou performance chce rozvíriť diskusiu a záujem o spoločné mestské priestranstvá. Experiment, ktorý extrémnym spôsobom hovorí o tom, akí sme.

Problém

Problém, ktorý je spoločnosťou považovaný za okrajový, bezvýznamný, smiešny a pravidelne plní stránky komunálnych novín, sa pejoratívne nazýva “psíčkári”. Ide tu však o širší problém – sociologický, enviromentálny, celoplošný, poznamenaný rokmi hazardu s významom urbánnych priestorov a apatiou na všetko, čo bolo spoločné a verejné. Status quo generujúci kultúrnu nezrelosť, ignoranciu a ľahostajnosť, je dôsledkom nezodpovednosti za seba a okolie. Cesty, chodníky, mestská zeleň, ihriská, predmestia, krajina je posiata špakmi, exkrementami psími aj ľudskými, plechovkami, fľašami, šrotom… Pozornosť sa odvádza všadeprítomými billboardami, len sa nedívať dole. Ale práve dole sa to deje! Enviromentálne myslenie a kultúrny prejav nie je u nás celkom prirodzený jav, preto akákoľvek byrokratická snaha o zmenu správania väčšiny formou všeobecných záväzných nariadení, uznesení, zákonov a vyhlášok, je bez dôslednej kontroly takmer neúčinná a všeobecne sa ignoruje.

Zásah

AK2 navrhuje zásah formou performace pod názvom EXTREMENT PROGRAM for Bratislava s cieľom upozorniť na problém nekonvenčnou formou, rozvíriť stojaté vody verejnej mienky a vyprovokovať diskusiu. Laboratórium EXTREMENTU aplikuje priamo na znečistené miesta signálne kužely, ktorými vyznačí a jasne zviditeľní na prvý pohľad neviditeľný problém, ktorý nikomu nevonia. Ambíciou EXTREMENTU je diagnostikovanie verejných priestorov, vizualizácia ich znečistenia a následná morálna aj materiálna očista. Extrémny experiment boja proti exkrementom a špine nestojí prakticky nič, je realizovateľný za minimálne prostriedky. Na jeho spustenie do obehu stačí nadšenie, záujem mesta zaujať a podpora verejných médií. Dočasná inštalácia mobilných buniek – EXTREMENT BOXov na mestských verejných priestranstvách vyhľadáva a fi xuje kontaminované miesta aplikovaním signálnych kuželov, ktorými by zrejme boli najviac exponované a znečistené priestory úplne posiate… EXTREMENT BOXy by mohli suplovať aj ďalšie funkcie – lokálne informačné stredisko, mobilné WC, resp. bufet – tzv. viacúčelový “Front offi ce”. Zároveň by svojou utilitárnou a efemárnou architektúrou profi lovali svoje okolie celkom inak ako všadeprítomné búdky, prístavky a prílepky pre stánkový predaj. EXTREMENT program hľadá odpoveď na otázku, do akej miery miera znečistenia súvisí zo sociálnou situáciou obyvateľov skúmaných miest. Do akej miery generujú nehumánne urbánne priestory asociálny postoj a nezáujem. Chceme vyvolať reakciu. Akúkoľvek. Chceme upozorniť na problém, ktorý vlastne nikoho netrápi dovtedy, pokiaľ doň nestúpi. EXTREMENT DAYS for Bratislava je extrémna interpretácia nekonvenčnej kampane proti exkrementom a špine v hlavnom meste, resp. aj v ďalších mestách na Slovensku.

Napísalo sa…

Až 1650 majiteľov psov stihli počas piatich dní minulého týždňa skontrolovať hliadky bratislavskej mestskej polície. Záťah na psíčkarov bol zameraný hlavne na kontrolu dodržiavania nariadení o čistote a poriadku a na evidenciu psov. 30. 5. 2006; Sme; príloha Bratislava, s. 25; dot „Najviac priestupkov – až 248- sa týkalo neodpratania psích exkrementov. Stodvanásť zistení sa týkalo porušenia zákazov o voľnom výbehu psov a osem majiteľov štvornohých miláčikov akosi pozabudlo, že za nich musia platiť aj dane,“povedal Peter Pleva, hovorca mestskej polície.

V Sade Janka Kráľa v Petržalke, frekventovanom mieste prechádzok psíčkarov, napríklad iba počas jednej hodiny policajti pokutovali desiatich majiteľov psov. „Za porušenie zákazu voľného pohybu psov hliadky udelili blokové pokuty do 500 Sk,“ dodal Pleva. Za jeden z najväčších problémov Petržalky, v súvislosti so psami, považuje Danka Hevierová z miestneho úradu, keď s ťažko ovládateľnými a veľkými psami chodia von deti. „Majitelia silných psov by si mali uvedomiť, že zviera môže dieťa strhnúť a vbehnúť pod auto,“ hovorí. Podľa nej tu momentálne majú registrovaných 3690 psov. „Odhad, koľko psov je tu držaných bez evidencie, si netrúfam spraviť. Zrejme však raz toľko.“ V Novom Meste hliadky kontrolovali hlavne Račianske mýto, kde sa nachádza detské ihrisko. Platí tu zákaz vstupu so psom, no psíčkari ho často porušujú. „Od prvého júla tu pribudne okrskár mestskej polície, ktorý bude mať v rámci rajónu na starosti hlavne parčík,“ povedal Ivan Svetlovský z miestneho úradu. Ako hovorí, najviac trápi Novomešťanov problém psích výkalov, psíčkari ich nezbierajú a mestská časť nemá peniaze na vysávače exkrementov. „Keby si majitelia psov riadne plnili svoju daňovú povinnosť, vysávače by sme mohli kúpiť,“ povedal Svetlovský. V Novom Meste je registrovaných približne 2400 psov, neprihlásených je asi rovnaký počet. V Starom Meste je podľa Moniky Volekovej, hovorkyne miestneho úradu, prihlásených približne dvetisíc psov. „Odhadnúť, koľko ich je držaných nelegálne, však nevieme,“ povedala. Na území Starého Mesta robia podľa nej mestskí policajti kontroly psíčkarov každý deň. 30. 5. 2006; Sme; príloha Bratislava, s. 25; Kráková Dorota, tasr

“V New Yorku sa včera začala výstava kontroverzného fotografa Andresa Serrana. Na obrazoch vidno na nádhernom farebnom pozadí rôzne objekty pripo14 mínajúce možno tak kúsky kakaa, alebo ako povedal riaditeľ galérie, nádherný obzor. Objektom detailných fotografi í sú však ľudské a zvieracie fekálie. Doslovne a jednoducho povedané: hovná. Diela Serrana sú vystavované v múzeách po celom svete, vrátane takých ako The Whitney v New Yorku, či Reina Sofi a v Madride. “ 03. 9. 2008; agentúra REUTERS