Akvaponická farma v chátrajúcich kúpeľoch

Popis návrhu

Vybudovaním akvaponickej farmy v chátrajúcich mestských kúpeľoch Grössling sa na jednej strane predchádza znehodnocovaniu kultúrnej pamiatky a zároveň sa umožňuje obyvateľom mesta prístup k organickým a lokálnym zdrojom ovocia a zeleniny.

Akvaponická farma predstavuje originálny a trvalo udržateľný spôsob chovu rýb a pestovania zeleniny v uzavretom, recirkulovanom systéme. Ide o ekosystém, v ktorom ryby, chované vo veľkorozmerných nádobach, „bazénoch”, zásobujú rastliny potrebnými živinami a na oplátku rastliny rybám pomocou baktérií nachádzajúcich sa na ich koreňoch čistia vodu.

Týmto spôsobom sa spotrebuje o vyše 90 % menej vody ako v prípade tradičného poľnohospodárstva. Výsledkom tejto symbiózy sú lokálne organické potraviny, ktoré sa dostanú k svojmu spotrebiteľovi čerstvé, v čase svojej zrelosti, pričom sú maximálne šetrné k životnému prostrediu.