Návrhy na vylepšenie mesta 2008

Bratislavské vývrtky

Vývrtka, motýľ, zjazd z mosta, cesty, či diaľnice… ani neviem, či existuje nejaký odborný…

Objekt „Free WiFi“

Nosnou myšlienkou je splnenie dvoch funkcií:
1. Označenie miesta voľného bezplatného surfovania na internete
2. Príjemné…

Opustené hrdzavé šlepy na Dunaji

Súčasť aktívneho oddychu a komunikácie „obyvateľ – rieka“

Prvotný zásah
– Kultivovaný pohľad z brehu
– …

Aktivácia Trnavského Mýta

Trnavské mýto je nepochybne jedným z najintenzívnejších vnútromestských dopravných uzlov Bra- tislavy. Táto skutočnosť…

Židovská ulica

Problém Staromestskej a Židovskej ulice pretrváva a diskusia na túto tému je stále živá….

Peší most cez Dunaj

Staré mesto by mohlo mať svoj vlastný nádherný park!!!
Je to len kúsok!!
Vlastne je tam…

Miesto na Dunaji

V našom projekte sme sa usilovali využiť Dunaj nielen ako miestotvorný fenomén, alebo fyzický…

Trhovisko Žilinská

Trhovisko na Žilinskej ulici patrí medzi najstaršie trhoviská v Bratislave a je to zároveň…

Šport v meste

Projekt Šport v meste je hľadaním odpovede na problém, ktorý sa nás priamo dotýka….

Stavebnica vlna

Aby raz v Bratislave mohla fungovať Mestská Hromadná Doprava a cesta jej dopravnými prostriedka-…

Pražská spojka

Jedna z najpoddimenzovanejších ulíc v Bratislave je Jaskov rad. Limitovaný z jednej strany stúpajúcim…

Rande na móle

Nábrežná pešia zóna Starého Mesta podľa nášho názoru „nefunguje“ a to z dôvodu, že…

V tieni stavby storočia

Témou je autobusový terminál pod Novým mostom. Prostredie v tieni stavby storočia je pulzujúcim…

Mesto na Sieti

Miestam, ktoré by sa z predmestí mohli zmeniť na
časti veľkomesta, panujú zatiaľ paneláky. Možno
v…

Reklama naživo

Neudržiavané „zelené“ ostrovčeky križovatiek a exponované zbytkové plochy zelene v blízkosti dopravných komunikácií sú…

Korekcia jazvy

 

Pletenec predpolia Nového mosta je optimalizovaný na podmienky rýchleho a jednoduchého dopravného napojenia. Zároveň…

Opekačka ako personalizácia verejného priestoru

Verejný priestor je v architektonickej a občianskej diskusii už pomerne ošúchaná téma, ale zdá…

Križovatka < lávka

Križovatka > lávka

Každý obraz potrebuje svoj rám. Lávka je dnes rámom.
Skúsili sme túto situáciu…

Osloboďte ho!

Zelený verejný priestor na Uršulínskej ulici v Starom

Meste verejnosti neslúži. Malý park, ktorý má…

Zvukolam

 

Bratislava má niekoľko špecifík. Určite medzi ne pat-
rí aj skutočnosť, že prioritná historická dominanta…

Schody

 

Rozširujeme mapu mestských schodov návrhom eskalátora
od Vydrice k hradu. Bezbariérové prepojenie
hradu s nábrežím ako…

Cyklistické chodníky

 

Bratislava leží na európskej cyklotrase pozdĺž Dunaja,
medzi Viedňou a Budapešťou. Navrhujeme využiť
železničný koridor Starého…

Fuck altánok, vivat loggia!

Verejné mestské priestory sú živé organizmy existujúce z okamžitého momentu životného štýlu, urbánneho správania,…

Beat the Billboard

Billboardy, megaboardy, citylighty na zastávkach, plagáty na stenách, v autobusoch, električkách,
nadrozmerné bannery na budovách……

Drevený most

Nové pešie premostenie Staromestskej ulice. Nové trasovanie pešieho ťahu z mesta na hradný kopec….

ba_playsight (pri Starej Vodárni)

Prvotným impulzom pre náš zásah bolo mierne počudovanie nad existenciou schodiska od Zámockých
schodov dole…

Zelený (starý) most

Starý most sa svojou históriou a charakteristickou siluetou stal symbolom spojenia dvoch brehov s…

Park Tehelné Pole

Pri návrhu prestavby Zimného štadióna Ondreja Nepelu bolo potrebné vybudovať väčšie množstvo podzemných garáží….

Costa Bratislava

To, že Bratislava je európskou raritou z pohľadu ignorovania potenciálu vodného toku Dunaja a…

Kúpelňa budúcnosti

Variabilitou a multifunkčnosťou sa zaradila medzi spotrebný tovar, ktorý si môžeme vybrať, kúpiť a…

urban.sport.park.ba

Socializovaný, samoregulovaný, podmostný
priestor (nezničiteľný)
Pod Novým mostom na petržalskej strane, v kontakte so sadom Janka…

Korunovačné námestie

Úpravy priestorov okolo Dómu sv. Martina sprítomňujú jedno z najvýznamnejších období nášho mesta –…

Svinský kút

Schody z Kapucínskej na Klariskú – frekventovaná pešia trasa – brána do historického mesta…

Schody do letnej čitárne

Letná čitáreň v Michalskej priekope… priestor neobjavený hlavne kvôli zašitému vstupu cez pasáž spod…

Džungľa v meste

Mesto na Dunaji, neopozeraná panoráma, totálna džungľa len pár metrov od historického centra, netypické…

Prosíme vás, zajtra to zveste

„…Život pozostáva z jednotlivých zriedkavých, nesmierne významných momentov a nespočetných intervalov, v ktorých nás…

BKL 20??

„V mojom meste stál amfiteáter. 21.5.2007 spolu s mestskou plavárňou zmizol. Mesto malo možnosti,…

Fenomén schodov

Terajší tvar Rudnayovho (kedysi Dómskeho) námestia vznikol počas zásahov do mestskej štruktúry, ktoré si…

Ako huby po daždi

Bratislava. Ulice, uličky, stromy (ešte stále sú miesta, kde sa vyskytujú aj takéto fenomény),…

Dis(k)plej

Súčasný stav
Každý z nás má v našom meste nejaké obľúbené miesto, kde si rád…

1+1=1

Dva parky. Jeden zívajúci prázdnotou (park za Prezidentským palácom). Druhý neprístupný pre verejnosť (park…

Koncepcia dopravy

Naše mesto je takisto ako všetky mestá na svete organizmom, ktorý rastie, rozvíja sa,…

Vertikálny Park-ing

Miesto: prieluka na Gorkého
Návrh mestského parkovacieho domu sa snaží prísť s riešením na miesto,…

EXTREMENT Program for Bratislava

Mestský zásah navrhuje socio-enviromentálny program poukazujúci na utilitárny problém, ktorý sa nás bezprostredne dotýka…

Zásahy? Námestie SNP potrebuje skôr intervencie

Bratislava nezdedila významné urbanistické kompozície, aj keď jej geomorfologické a geografi cké danosti vytvárajú…