• 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1
  • 1+1=1

Popis návrhu

Dva parky. Jeden zívajúci prázdnotou (park za Prezidentským palácom). Druhý neprístupný pre verejnosť (park za Úradom vlády). Kedysi tvorili súvislý pás zelene, ktorý je dnes rozdelený „Spojnou ulicou“ na dva samostatné svety. Naším zámerom je opätovné prepojenie oboch parkov v jeden celok pochôdznymi zelenými pásmi ponad Spojnú ulicu. Spopularizovanie a oživenie priestoru parku jeho premenou z introverta na extroverta, nahradením plného oplotenia transparentným a vytvorením nových vstupov do parku, akcentovaných čiastočným zatrávnením „Spojnej ulice“.
Navrhujeme expanziu prezidentského parku do záhrady Úradu vlády vo forme visutých premostení – „zelených tsunami“, plniacich niekoľko funkcií – funkciu komunikácie, rozšírenia zelených plôch pre relax a športové vyžitie.

  • Autor: at26
  • Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Marcel Gacho, Juraj Benko, Ján Kamenský
  • www.at26.sk