Verejná zeleň – parčík

Popis návrhu

Navrhujeme využiť zelenú plochu vedúcu stredom komunikácie ulice Košická, kde bude umiestnená komunikácia pre peších so zachovaním nízkej zelene po stranách. Oblasť bude využívaná prevažne ľuďmi so psami. Po bokoch pešej komunikácie budú umiestnené lavičky na oddych. Ohraničenie „miniparčíku” bude riešené vysadením krovinatej zelene, aby sa segregovala komunikácia s navrhovanou zónou a zvýšila sa bezpečnosť.