Odkaz pre starostu

Popis návrhu

Agregované dáta o živote v meste získané z crowdu dokážu prinášať dôležité informácie, na základe ktorých je možné analyzovať príčiny opakujúcich sa problémov. Takto je možné vnímať aj portál Odkazprestarostu.sk, a to ako zdroj informácií o širších problémoch mesta a ako nástroj pre riešenia konkrétnych nedostatkov (výtlk, preplnený kôš). Identifikované problémy na základe čiastkových dát sa môžu týkať konkrétnych verejných priestorov (Nám. Slobody), alebo môžu poukázať na potrebu systémovej zmeny v manažmente mesta (systém čistenia verejných priestorov). Mestské zásahy majú potenciál stať sa miestom, ktoré bude generovať riešenia na problémy identifikované portálom Odkazprestarostu.sk v spolupráci so širokou občianskou a odbornou verejnosťou. Riešenie pravidelne sa opakujúcich nedostatkov môže mesto nahradiť prijatím opatrení, ktoré odstránia obecný problém.