Návrhy na vylepšenie mesta

City Reset

Obnova životného prostredia prebiehala pomalšie, zásoby nerastných surovín dosiahli kritickú hranicu a vedecko-technický rozvoj zaznamenal…

Bratislava Priečna Cyklotrasa

Vo svete sú dnes príklady visutých peších trás v zastavanom území mesta, najnovšie tunel pre…

Reminiscencia na Továrenskej ulici

Dvor na Továrenskej ulici 1 – 5 je dvor, v ktorom cítiť ťarchu minulosti. Zamrežované…

1000 a jedna vzácnosť

Do celomestského zberného dvora prinesú obyvatelia mesta množstvo najrôznejšieho odpadu. Mnohokrát aj veci, ktoré…

Námestie slobody

Koncept vytvára nový parkový priestor 21. storočia tak, že základná funkcia parkovej zelene mestského významu,…

Fill the Gap

Radi by sme navrhovali a zasahovali v prostredí, ktoré spĺňa základné nároky na funkčnosť a kvalitu mestských…

Prechádzka históriou Bratislavy

Digitálny zásah si za úlohu kladie zdokumentovanie bratislavskej histórie na vedeckých podkladoch a jej následné…

Zelené tepny Bratislavy

Stromoradia

Hlavné ťahy Bratislavy sú teraz plné bilbordov, prestarnutej, hynúcej zelene a suchého trávnika. Čo…

Chlebný trh

Priestor námestia pred Starou tržnicou čaká na svoju príležitosť. Je mestskou krajinou, súčasťou infraštruktúry….

Nosiče na bicykle v MHD

V Bratislave sa rozrastá počet cyklistických tratí a narastá aj počet ľudí využívajúcich bicykel ako každodenný…

Živý nepriestor

Prieluka.

Priestor-nepriestor.

Prázdny, opustený, vymazaný, štrbina zakrytá plechovým plotom olepeným bilbordami a počmáraným grafitmi, inokedy…

Parter vo dvore / Štefánikova ulica

Predstavte si, že ste turista a z Hlavnej stanice idete peši do centra mesta. Nevyhnutne budete…

Veselé fasády

Farba pôsobí na človeka výrazným spôsobom. Naším zámerom je poukázať na neodborné a neestetické stvárnenie…

Bratislava 2015. Aktívne mestské siete

Poslednú dekádu, o to viac posledné roky v Bratislave cítiť meniacu sa energiu. Navonok sa prejavuje…

Kamzík non-stop

Každá metropola má svoju vežu, na ktorú denne upiera zrak niekoľko stoviek tisíc obyvateľov….

Chodník na Radlinského ulici

Veľmi jednoduchý a konkrétny zásah na Radlinského ulici na chodníku, ktorý je kvôli parkovaniu áut…

Športový areál Terasa Petržalka

Celá dĺžka severo-južnej petržalskej osi je lemovaná dvanásťposchodovými domami s terasami. Pôvodné plány využitia terás…

Dažďová záhrada

Mestská zeleň – rovnako ako ulice, námestia alebo budovy – má mať definovanú programovú…

Bratislavské chodníky

Začnime sa pozerať pod nohy! Naše mesto nemá koncepciu ani predstavu o mestských povrchoch a ich…

Dunaj mall*o

Dunajské mólo rozvíja myšlienku v súčasnosti realizovaného Starého mosta, ktorý bude v mieste pilierov doplnený o lavičky…

Holubie tango

Holuby sú lietajúce továrne na „guáno”. Problém znečistenia od holubov je v našom meste evidentný….

Diery v ceste

Poukazujeme na výtlky v komunikáciách tak, že ich vyplníme kontrastnými farbami. Tieto úpravy vytvoria na…

Had

1) Zhmotnenie imaginárnych okruhov ľudí do hmoty,

2) Perforácia hmoty,

3) Práca s tvarom hmoty,

Diery

Post-socialistické mestá trpia nekvalitnými verejnými a poloverejnými priestormi, o ktoré sa nemá kto (a nemá za čo)…

Parkovací dom Limbová, Kramáre

Chrbtová os Kramárov, ulice Limbová-Stromová je denne preťažená dopravou. Kombinácia semaforov, prechodov pre chodcov,…

Informačný panel

Projekt informačných panelov prináša do verejného priestoru bratislavského centra turistické informačné panely, ktoré slúžia…

Manifest mestskej krajiny

Mestská krajina definitívne nie je všadeprítomná vegetácia, ktorej zelená idyla tvorí jediný kontext existujúcej…

Verejná toaleta v Horskom parku v Bratislave

Horský park je historický prírodný verejný  park v strede Bratislavy. Má bezmála 150 rokov…

T.S. Chrániče stromčekov

Po výrazných zmenách, ktoré sa v Bratislave za posledné roky udiali, si čoraz viac uvedomujeme…

Central park: Filiálka

Cieľom mestského zásahu revitalizácie starej železničnej stanice Filiálka je znovuoživenie a premena areálu tejto bývalej…

Železnica ako park

Pôvodná železničná trať pri Trnavskom mýte stratila svoj význam. Ľudia navštevujú toto nefungujúce miesto…

Bunky

Priestor Františkánskeho námestia slúži len na prechod chodcov. Je to však kontrast k Hlavnému námestiu,…

Oddychové plató Židovská

Premostenie Staromestskej ulice je stará bratislavská téma. Pre mesto dôležitá dopravná tepna radikálnym spôsobom…

Odkaz pre starostu

Agregované dáta o živote v meste získané z crowdu dokážu prinášať dôležité informácie, na základe ktorých je…

Million Dollar Street

V rádiovom rozhovore k vydaniu knihy Obchodná 1984 – 2014 od fotografa Ľuba Stacha moderátorka spomenula,…

Živé Ihrisko

Človeka poteší nielen to, že môže priestor sám využívať, ale aj pocit, že ostatní…

Web portál venovaný vylepšovaniu našich miest

Život v meste sa dá podporiť nielen fyzickými zásahmi, ale aj tými digitálnymi. Tento zásah…

Revitalizácia objektu Devínskeho amfiteátra, Slovanské nábrežie 48, Bratislava-Devín

V koncepte je objekt pohltený do svojho prírodného okolia vytvorením predsadeného plášťa vo forme vertikálnej…

Ne.mŕtve Mesto

Stratégia pre oživenie verejných priestorov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú…

Stôl pre mesto

Snažíme sa o skvalitnenie verejných priestorov. Chceme dosiahnuť socializáciu ľudí v organizme mesta a využívanie verejných priestorov,…

Verejná zeleň – parčík

Navrhujeme využiť zelenú plochu vedúcu stredom komunikácie ulice Košická, kde bude umiestnená komunikácia pre…

***O*B*C*H*O*D*N*Á***

Vzhľad Obchodnej ulice sa mení posledné desaťročia s každým novým pútačom zo zlého na horší….

Bee Line

Bee line sa pokúša, prostredníctvom spropagovania myšlienky extenzívnych bylinných výsadieb v urbanizovanom prostredí, zdôrazniť významnú…

BAZEN

Čo je BAZEN

Berlín ho má, Kodaň ho má, Viedeň ho má. Všade žne…

Jurajov dvor

Po zániku Dynamitky zostalo na predmestí rozvrátené územie plné sociálnych i ekologických zaťaží. Práve uprostred…

Vizualizácia stavebných konaní a súvisiacich vecí

Jednou z dôležitých činností, ktoré mesto zabezpečuje, je koordinácia výstavby. Za týmto účelom mesto prijíma…

Somebody show me the way

Inšpiráciou nám boli vlastné skúsenosti z rôznych ciest. Častokrát sa každému z nás stane, že vylezie…

Štandardizácia posudzovania investičných zámerov

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje štandardizovať postup vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti hlavným mestom SR…

F_AR_BA

Otázka farebnosti obytných budov sa dá považovať za celospoločenský problém, ktorý si vyžaduje celospoločenskú…

Mobilná detská Búdka

Detské ihrisko na Búdkovej zanechalo v živej pamäti mnohých dospelákov nejedno rozbité koleno a pieskový hrad….

Semafory pre cyklistov

Nárast cyklistických tratí v Bratislave je pozitívny jav, v niektorých miestach sú však spojené s chodníkmi pre…

BA for Aliens

This City Intervention is in English to demonstrate the need for overcoming the language…

Kalvária

Bratislava, mesto s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami. Aj v súčasnosti zisťujeme, že máme, resp. sme mali,…

Devínske bunkre

Bratislavské bunkre sú súčasťou nášho mesta už takmer 80 rokov. História bunkrov siaha do…

Dátový katalóg mesta

Jednoduchým a technicky ľahko realizovateľným zásahom je spustiť pre mesto dedikovaný dátový katalóg, aby ľudia…

MHD pošta

S rozvojem digitální komunikace pošta každoročně eviduje úbytek počtu poštovních schránek, ale i značně rozdílné naplnění…

Automatizácia vydávania ­územno-plánovacej informácie

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje automatizáciu spracovania a vydávania územno-plánovacích informácií (ďalej len ÚPI). Navrhované riešenie…

Akvaponická farma v chátrajúcich kúpeľoch

Vybudovaním akvaponickej farmy v chátrajúcich mestských kúpeľoch Grössling sa na jednej strane predchádza znehodnocovaniu kultúrnej…

Parkovanie pod Mostom Apollo

Návrh počíta s umiestnením nových parkovacích miest priamo pod mostom Apollo na ľavej strane toku…

Osvetlenie reštaurácie UFO podľa predpovede počasia

Most SNP patrí k jednej z hlavných dominánt Bratislavy. Vyhliadková veža v podobe reštaurácie UFO slúži obyvateľom…

Spojíme centrum s centrom

Ktosi raz prirovnal dopravu v meste ku krvnému obehu. Cesty k žilám. Autá k bunkám. My si…

Múzeum Vodnej veže a Dunaja

Zámerom nášho návrhu je zapojiť národnú kultúrnu pamiatku – Vodnú vežu, do funkčného života…

Redizajn papuče

V Bratislave vám pri nesprávnom parkovaní odtiahnu auto, alebo v lepšom prípade vám mestská polícia…

Rozpočet mesta vs. OpenSpending.org

Cieľom zásahu je poupratovať a zverejniť údaje o pláne rozpočtu a následnom reálnom hospodárení mesta (zoznam objednávok,…

Pump track

Cieľom projektu je rekonštrukcia bicrossovej cyklistickej dráhy a jej úprava na tzv. „pump track” pre…

Art Street Zámocká ulica

História vzdialená

Staroveká cesta spájajúca súvislý prstenec osád okolo Hradu. Neskôr sa cesta ustálila…

The Most

THE MOST spája Bratislavu s vyspelými metropolami.

Ľudia sú podstatou života v meste. THE MOST prináša…

Activate me-tna

Križovanie ulíc Mýtna a Vazovova je veľkorysý dopravný priestor (otáčací oblúk, prázdny ostrovček v strede…), ktorému…

Očíslovanie stĺpov verejného osvetlenia

Stožiare verejného osvetlenia sú súčasťou takmer každej ulice v meste. Dnes sú jednotlivé stĺpy označené…

Štruktúra prírody – Túžba po systematizácii prírodných foriem

V súčasnosti sa stále viac snažíme zmodernizovať prírodu. Na parkoviskách pri supermarketoch a podobne….

Červenošedá pošta

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich…

Bratislavský Vino-Hrad

Vinohradníctvo patrí od dávna ku koloritu kultúrnej krajiny v našom regióne. Nadviazanie na túto tradíciu…

Znovuzrodenie fontány Družba na námestí Slobody v Bratislave

Súčasná úprava námestia Slobody pochádza od architektov Virgila Droppu, Juraja Hovorku a Juraja Hlavicu z roku…

Cyklokoridor – Radlinského ul.

Radlinského ulica sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Má strategickú polohu – prepája Staré a Nové…

ABBA – výzkum a návrh orientačního systému pro ­veřejnou dopravu v Bratislavě

Projekt AB-BA představuje komplexní analýzu a návrh nové orientace ve veřejné dopravě města Bratislavy. Problematiku…

Industriál – aplikovanie environmentálneho procesu rozhodovania v záujme ochrany pamiatok

Nízka úspešnosť v zachovaní historického industriálu v Bratislave, ale aj inde na Slovensku, je spôsobená jednak…

Zelenáčik

Základná škola Pankúchova 4 je najväčšia v Petržalke. Školský areál využívajú žiaci počas vyučovacích hodín,…

Farebnosť?

Zatepľovanie bytových domov je témou, ktorá sa dotýka mnohých oblastí. Tou najviac viditeľnou je…

Park&Ride Bratislava

Porovnajme kapacity parkovísk PARK&RIDE v európskych mestách: Viedeň 8 400, Praha 5 600, Berlín 27 200,…

Červená pošta

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich…

Ako môžu taxíky zlepšiť Bratislavu

Kým v iných veľkomestách je bežné odchytiť  si taxík jednoduchým gestom priamo na ulici,…

Pozvime do mesta včely, motýle a iné opeľovače

Mesto je plné opustených zelených plôch s nízkou biodiverzitou a plôch, ktoré by mohli byť zelené….

Zelená terasa

Mestský zásah – Zelená terasa, sa zaoberá priestorom jestvujúcej asfaltovej terasy predpolia bytového domu…

Hradný okulár

Bratislavský hrad a hradné návršie je miestom, ktoré bolo tisícročia svedkom nielen rôznych dejinných udalostí,…

Nové PKO – Plavidlo Kultúry a Oddychu

Dnešný stav PKO je známa kauza. Hovorí sa veľa o zbúraní alebo zachovaní. Celú situáciu…

Verejný priestor – Trnavské mýto

Rozhranie troch mestských častí, križovatka dopravy, smerov, názorov… Miesto, ktoré v súčasnosti nemá jednotnú tvár,…

Heatmaps

Cieľom zásahu je vytvoriť otvorenú mapu Bratislavy s rôznym typom dát, ktoré mesto má alebo…

Park pri Bratislavskom hrade s ­rímskymi vykopávkami

Park na Bratislavskom hrade sa stal v roku 2014 a 2015 veľmi diskutovanou témou, pretože archeologické…

Upokojenie dopravy pri zastávke Mariánska, Špitálska ulica

Škôlka, matky s deťmi, detské lekárky, cyklotrasa, parkovisko, cesta, neprehľadný uzol, nastupujúci a vystupujúci cestujúci, zúžený…

Spolu tvoríme mesto Zapájanie verejnosti do procesov rozhodovania a plánovania

Mesto, to sú pre nás aj verejné priestory, kde žijeme verejnú časť svojich životov…

Hlavné námestie

Nosnou myšlienkou tohto návrhu je vizuálno-solitérovo-dizajnová inštalácia na oživenie verejného priestoru Hlavného námestia, najmä…

Vráťme vodu do fontány na Námestí slobody

Námestie slobody, takzvané „Gotko“, v podobe, v akej ho dnes poznáme, je veľkorysé námestie s nádhernou nerezovou…

Kontrast

Bratislavské chodníky a cesty sú fascinujúce. Vždy, keď niekto potrebuje v zemi nájsť plyn alebo vodu,…

Kocka

Kocka vytvára veľmi jednoduchý systém stavebnice, pozostávajúcej zo železnej konštrukcie 3 x 3 x 3 metra. Konštrukciu je…

NightFights – fight for your side

Hra, ktorú môžu každý večer hrať okoloidúci a cestujúci čakajúci na autobus pod Mostom SNP….