Návrhy na vylepšenie mesta

Železnica ako park

Pôvodná železničná trať pri Trnavskom mýte stratila svoj význam. Ľudia navštevujú toto nefungujúce miesto…

Park&Ride Bratislava

Porovnajme kapacity parkovísk PARK&RIDE v európskych mestách: Viedeň 8 400, Praha 5 600, Berlín 27 200,…

Bunky

Priestor Františkánskeho námestia slúži len na prechod chodcov. Je to však kontrast k Hlavnému námestiu,…

Červená pošta

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich…

Oddychové plató Židovská

Premostenie Staromestskej ulice je stará bratislavská téma. Pre mesto dôležitá dopravná tepna radikálnym spôsobom…

Ako môžu taxíky zlepšiť Bratislavu

Kým v iných veľkomestách je bežné odchytiť  si taxík jednoduchým gestom priamo na ulici,…

Stôl pre mesto

Snažíme sa o skvalitnenie verejných priestorov. Chceme dosiahnuť socializáciu ľudí v organizme mesta a využívanie verejných priestorov,…

Park pri Bratislavskom hrade s ­rímskymi vykopávkami

Park na Bratislavskom hrade sa stal v roku 2014 a 2015 veľmi diskutovanou témou, pretože archeologické…

Verejná zeleň – parčík

Navrhujeme využiť zelenú plochu vedúcu stredom komunikácie ulice Košická, kde bude umiestnená komunikácia pre…

Upokojenie dopravy pri zastávke Mariánska, Špitálska ulica

Škôlka, matky s deťmi, detské lekárky, cyklotrasa, parkovisko, cesta, neprehľadný uzol, nastupujúci a vystupujúci cestujúci, zúžený…

***O*B*C*H*O*D*N*Á***

Vzhľad Obchodnej ulice sa mení posledné desaťročia s každým novým pútačom zo zlého na horší….

City Reset

Obnova životného prostredia prebiehala pomalšie, zásoby nerastných surovín dosiahli kritickú hranicu a vedecko-technický rozvoj zaznamenal…

F_AR_BA

Otázka farebnosti obytných budov sa dá považovať za celospoločenský problém, ktorý si vyžaduje celospoločenskú…

Bratislava Priečna Cyklotrasa

Vo svete sú dnes príklady visutých peších trás v zastavanom území mesta, najnovšie tunel pre…

Mobilná detská Búdka

Detské ihrisko na Búdkovej zanechalo v živej pamäti mnohých dospelákov nejedno rozbité koleno a pieskový hrad….

Reminiscencia na Továrenskej ulici

Dvor na Továrenskej ulici 1 – 5 je dvor, v ktorom cítiť ťarchu minulosti. Zamrežované…

Semafory pre cyklistov

Nárast cyklistických tratí v Bratislave je pozitívny jav, v niektorých miestach sú však spojené s chodníkmi pre…

Nosiče na bicykle v MHD

V Bratislave sa rozrastá počet cyklistických tratí a narastá aj počet ľudí využívajúcich bicykel ako každodenný…

Akvaponická farma v chátrajúcich kúpeľoch

Vybudovaním akvaponickej farmy v chátrajúcich mestských kúpeľoch Grössling sa na jednej strane predchádza znehodnocovaniu kultúrnej…

Živý nepriestor

Prieluka.

Priestor-nepriestor.

Prázdny, opustený, vymazaný, štrbina zakrytá plechovým plotom olepeným bilbordami a počmáraným grafitmi, inokedy…

Parkovanie pod Mostom Apollo

Návrh počíta s umiestnením nových parkovacích miest priamo pod mostom Apollo na ľavej strane toku…

Parter vo dvore / Štefánikova ulica

Predstavte si, že ste turista a z Hlavnej stanice idete peši do centra mesta. Nevyhnutne budete…

Osvetlenie reštaurácie UFO podľa predpovede počasia

Most SNP patrí k jednej z hlavných dominánt Bratislavy. Vyhliadková veža v podobe reštaurácie UFO slúži obyvateľom…

Bratislavské chodníky

Začnime sa pozerať pod nohy! Naše mesto nemá koncepciu ani predstavu o mestských povrchoch a ich…

The Most

THE MOST spája Bratislavu s vyspelými metropolami.

Ľudia sú podstatou života v meste. THE MOST prináša…

Dunaj mall*o

Dunajské mólo rozvíja myšlienku v súčasnosti realizovaného Starého mosta, ktorý bude v mieste pilierov doplnený o lavičky…

Activate me-tna

Križovanie ulíc Mýtna a Vazovova je veľkorysý dopravný priestor (otáčací oblúk, prázdny ostrovček v strede…), ktorému…

Holubie tango

Holuby sú lietajúce továrne na „guáno”. Problém znečistenia od holubov je v našom meste evidentný….

Očíslovanie stĺpov verejného osvetlenia

Stožiare verejného osvetlenia sú súčasťou takmer každej ulice v meste. Dnes sú jednotlivé stĺpy označené…

Verejná toaleta v Horskom parku v Bratislave

Horský park je historický prírodný verejný  park v strede Bratislavy. Má bezmála 150 rokov…

Industriál – aplikovanie environmentálneho procesu rozhodovania v záujme ochrany pamiatok

Nízka úspešnosť v zachovaní historického industriálu v Bratislave, ale aj inde na Slovensku, je spôsobená jednak…

T.S. Chrániče stromčekov

Po výrazných zmenách, ktoré sa v Bratislave za posledné roky udiali, si čoraz viac uvedomujeme…

Zelenáčik

Základná škola Pankúchova 4 je najväčšia v Petržalke. Školský areál využívajú žiaci počas vyučovacích hodín,…

Central park: Filiálka

Cieľom mestského zásahu revitalizácie starej železničnej stanice Filiálka je znovuoživenie a premena areálu tejto bývalej…

Farebnosť?

Zatepľovanie bytových domov je témou, ktorá sa dotýka mnohých oblastí. Tou najviac viditeľnou je…

Web portál venovaný vylepšovaniu našich miest

Život v meste sa dá podporiť nielen fyzickými zásahmi, ale aj tými digitálnymi. Tento zásah…

Nové PKO – Plavidlo Kultúry a Oddychu

Dnešný stav PKO je známa kauza. Hovorí sa veľa o zbúraní alebo zachovaní. Celú situáciu…

Revitalizácia objektu Devínskeho amfiteátra, Slovanské nábrežie 48, Bratislava-Devín

V koncepte je objekt pohltený do svojho prírodného okolia vytvorením predsadeného plášťa vo forme vertikálnej…

Verejný priestor – Trnavské mýto

Rozhranie troch mestských častí, križovatka dopravy, smerov, názorov… Miesto, ktoré v súčasnosti nemá jednotnú tvár,…

Ne.mŕtve Mesto

Stratégia pre oživenie verejných priestorov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú…

Heatmaps

Cieľom zásahu je vytvoriť otvorenú mapu Bratislavy s rôznym typom dát, ktoré mesto má alebo…

Vizualizácia stavebných konaní a súvisiacich vecí

Jednou z dôležitých činností, ktoré mesto zabezpečuje, je koordinácia výstavby. Za týmto účelom mesto prijíma…

Kontrast

Bratislavské chodníky a cesty sú fascinujúce. Vždy, keď niekto potrebuje v zemi nájsť plyn alebo vodu,…

Somebody show me the way

Inšpiráciou nám boli vlastné skúsenosti z rôznych ciest. Častokrát sa každému z nás stane, že vylezie…

Kocka

Kocka vytvára veľmi jednoduchý systém stavebnice, pozostávajúcej zo železnej konštrukcie 3 x 3 x 3 metra. Konštrukciu je…

Štandardizácia posudzovania investičných zámerov

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje štandardizovať postup vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti hlavným mestom SR…

NightFights – fight for your side

Hra, ktorú môžu každý večer hrať okoloidúci a cestujúci čakajúci na autobus pod Mostom SNP….

Dátový katalóg mesta

Jednoduchým a technicky ľahko realizovateľným zásahom je spustiť pre mesto dedikovaný dátový katalóg, aby ľudia…

Prechádzka históriou Bratislavy

Digitálny zásah si za úlohu kladie zdokumentovanie bratislavskej histórie na vedeckých podkladoch a jej následné…

MHD pošta

S rozvojem digitální komunikace pošta každoročně eviduje úbytek počtu poštovních schránek, ale i značně rozdílné naplnění…

Zelené tepny Bratislavy

Stromoradia

Hlavné ťahy Bratislavy sú teraz plné bilbordov, prestarnutej, hynúcej zelene a suchého trávnika. Čo…

Automatizácia vydávania ­územno-plánovacej informácie

Inštitút urbánneho rozvoja navrhuje automatizáciu spracovania a vydávania územno-plánovacích informácií (ďalej len ÚPI). Navrhované riešenie…

Chlebný trh

Priestor námestia pred Starou tržnicou čaká na svoju príležitosť. Je mestskou krajinou, súčasťou infraštruktúry….

Rozpočet mesta vs. OpenSpending.org

Cieľom zásahu je poupratovať a zverejniť údaje o pláne rozpočtu a následnom reálnom hospodárení mesta (zoznam objednávok,…

Chodník na Radlinského ulici

Veľmi jednoduchý a konkrétny zásah na Radlinského ulici na chodníku, ktorý je kvôli parkovaniu áut…

Pump track

Cieľom projektu je rekonštrukcia bicrossovej cyklistickej dráhy a jej úprava na tzv. „pump track” pre…

Športový areál Terasa Petržalka

Celá dĺžka severo-južnej petržalskej osi je lemovaná dvanásťposchodovými domami s terasami. Pôvodné plány využitia terás…

Art Street Zámocká ulica

História vzdialená

Staroveká cesta spájajúca súvislý prstenec osád okolo Hradu. Neskôr sa cesta ustálila…

Dažďová záhrada

Mestská zeleň – rovnako ako ulice, námestia alebo budovy – má mať definovanú programovú…

Znovuzrodenie fontány Družba na námestí Slobody v Bratislave

Súčasná úprava námestia Slobody pochádza od architektov Virgila Droppu, Juraja Hovorku a Juraja Hlavicu z roku…

Parkovací dom Limbová, Kramáre

Chrbtová os Kramárov, ulice Limbová-Stromová je denne preťažená dopravou. Kombinácia semaforov, prechodov pre chodcov,…

Cyklokoridor – Radlinského ul.

Radlinského ulica sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Má strategickú polohu – prepája Staré a Nové…

Informačný panel

Projekt informačných panelov prináša do verejného priestoru bratislavského centra turistické informačné panely, ktoré slúžia…

ABBA – výzkum a návrh orientačního systému pro ­veřejnou dopravu v Bratislavě

Projekt AB-BA představuje komplexní analýzu a návrh nové orientace ve veřejné dopravě města Bratislavy. Problematiku…

Manifest mestskej krajiny

Mestská krajina definitívne nie je všadeprítomná vegetácia, ktorej zelená idyla tvorí jediný kontext existujúcej…

Pozvime do mesta včely, motýle a iné opeľovače

Mesto je plné opustených zelených plôch s nízkou biodiverzitou a plôch, ktoré by mohli byť zelené….

Odkaz pre starostu

Agregované dáta o živote v meste získané z crowdu dokážu prinášať dôležité informácie, na základe ktorých je…

Zelená terasa

Mestský zásah – Zelená terasa, sa zaoberá priestorom jestvujúcej asfaltovej terasy predpolia bytového domu…

Million Dollar Street

V rádiovom rozhovore k vydaniu knihy Obchodná 1984 – 2014 od fotografa Ľuba Stacha moderátorka spomenula,…

Hradný okulár

Bratislavský hrad a hradné návršie je miestom, ktoré bolo tisícročia svedkom nielen rôznych dejinných udalostí,…

Živé Ihrisko

Človeka poteší nielen to, že môže priestor sám využívať, ale aj pocit, že ostatní…

Spolu tvoríme mesto Zapájanie verejnosti do procesov rozhodovania a plánovania

Mesto, to sú pre nás aj verejné priestory, kde žijeme verejnú časť svojich životov…

Bee Line

Bee line sa pokúša, prostredníctvom spropagovania myšlienky extenzívnych bylinných výsadieb v urbanizovanom prostredí, zdôrazniť významnú…

Hlavné námestie

Nosnou myšlienkou tohto návrhu je vizuálno-solitérovo-dizajnová inštalácia na oživenie verejného priestoru Hlavného námestia, najmä…

BAZEN

Čo je BAZEN

Berlín ho má, Kodaň ho má, Viedeň ho má. Všade žne…

Vráťme vodu do fontány na Námestí slobody

Námestie slobody, takzvané „Gotko“, v podobe, v akej ho dnes poznáme, je veľkorysé námestie s nádhernou nerezovou…

Jurajov dvor

Po zániku Dynamitky zostalo na predmestí rozvrátené územie plné sociálnych i ekologických zaťaží. Práve uprostred…

1000 a jedna vzácnosť

Do celomestského zberného dvora prinesú obyvatelia mesta množstvo najrôznejšieho odpadu. Mnohokrát aj veci, ktoré…

BA for Aliens

This City Intervention is in English to demonstrate the need for overcoming the language…

Námestie slobody

Koncept vytvára nový parkový priestor 21. storočia tak, že základná funkcia parkovej zelene mestského významu,…

Kalvária

Bratislava, mesto s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami. Aj v súčasnosti zisťujeme, že máme, resp. sme mali,…

Fill the Gap

Radi by sme navrhovali a zasahovali v prostredí, ktoré spĺňa základné nároky na funkčnosť a kvalitu mestských…

Devínske bunkre

Bratislavské bunkre sú súčasťou nášho mesta už takmer 80 rokov. História bunkrov siaha do…

Veselé fasády

Farba pôsobí na človeka výrazným spôsobom. Naším zámerom je poukázať na neodborné a neestetické stvárnenie…

Spojíme centrum s centrom

Ktosi raz prirovnal dopravu v meste ku krvnému obehu. Cesty k žilám. Autá k bunkám. My si…

Bratislava 2015. Aktívne mestské siete

Poslednú dekádu, o to viac posledné roky v Bratislave cítiť meniacu sa energiu. Navonok sa prejavuje…

Múzeum Vodnej veže a Dunaja

Zámerom nášho návrhu je zapojiť národnú kultúrnu pamiatku – Vodnú vežu, do funkčného života…

Kamzík non-stop

Každá metropola má svoju vežu, na ktorú denne upiera zrak niekoľko stoviek tisíc obyvateľov….

Redizajn papuče

V Bratislave vám pri nesprávnom parkovaní odtiahnu auto, alebo v lepšom prípade vám mestská polícia…

Diery v ceste

Poukazujeme na výtlky v komunikáciách tak, že ich vyplníme kontrastnými farbami. Tieto úpravy vytvoria na…

Štruktúra prírody – Túžba po systematizácii prírodných foriem

V súčasnosti sa stále viac snažíme zmodernizovať prírodu. Na parkoviskách pri supermarketoch a podobne….

Had

1) Zhmotnenie imaginárnych okruhov ľudí do hmoty,

2) Perforácia hmoty,

3) Práca s tvarom hmoty,

Červenošedá pošta

V projekte sa zaoberám znehodnocovaním estetických a architektonických kvalít stavieb druhej polovice 20. storočia a ich…

Diery

Post-socialistické mestá trpia nekvalitnými verejnými a poloverejnými priestormi, o ktoré sa nemá kto (a nemá za čo)…

Bratislavský Vino-Hrad

Vinohradníctvo patrí od dávna ku koloritu kultúrnej krajiny v našom regióne. Nadviazanie na túto tradíciu…