Popis návrhu

Cieľom zásahu je vytvoriť otvorenú mapu Bratislavy s rôznym typom dát, ktoré mesto má alebo zaznamenáva. Môže ísť o dáta ako miesta, kde zasahovali hasiči, miesta, kde Mestská polícia odťahuje motorové vozidlá, či dokonca ulice a križovatky s výskytom dopravných nehôd. Prostredníctvom týchto otvorených dát a máp si bude môcť ktokoľvek tieto dáta analyzovať a zistiť napr. najnebezpečnejšie križovatky, aby mohlo mesto navrhnúť ich zlepšenie, alebo identifikovať najväčšiu psíčkársku komunitu a tak vytipovať najvhodnejšie miesto pre psie cvičisko, alebo zistiť, v ktorej štvrti je najnižšia miera kriminality. Jednotlivé vstvy s dátami môžu byť vizualizované na mape bodmi (pins) alebo ako teplotná mapa (heatmap). Dáta by dodávali sami úradníci, príp. cez infozákon.

Mnoho dát, ktoré zbiera mesto, mestské časti, mestská i štátna polícia, hasiči, atď. sa dá vizualizovať na mape prostredníctvom GPS koordinátov a tieto dáta môžu rôznymi spôsobmi využiť občania i samospráva.