Web portál venovaný vylepšovaniu našich miest

Popis návrhu

Život v meste sa dá podporiť nielen fyzickými zásahmi, ale aj tými digitálnymi. Tento zásah by si dal za úlohu vytvorenie webového portálu, na ktorom by sa písalo o zásahoch a dobrých nápadoch v mestách po celom svete, od malých projektov jednotlivcov po systémové zmeny, a tým by ukázal, akými spôsobmi je možné vziať iniciatívu do svojich rúk. Urbanizmus v širšom zmysle slova už nie je len záležitosťou urbanistov a architektov, v posledných rokoch je vo svete stále viac vidieť, ako sa do zmien púšťajú samotní obyvatelia, ktorí sa už nemôžu pozerať na nečinnosť kompetentných. Pri prezeraní takéhoto webu, kde by boli širokej verejnosti v slovenčine posúvané pozitívne a účinné príklady zo zahraničia aj Slovenska s rozhovormi s aktérmi zásahov, by nejedného čitateľa napadlo, ako by sám mohol prispieť k rozvoju svojho vlastného mesta a bydliska.

  • Michal Hajduk, Jakub Hajduk