Námestie slobody

Popis návrhu

Koncept vytvára nový parkový priestor 21. storočia tak, že základná funkcia parkovej zelene mestského významu, bude doplnená oddychovo-pobytovou zelenou verejnou zónou, využiteľnou celý rok s kultúrno-spoločenskými funkciami prostredníctvom new technologies. Tieto by boli jednak integrované v dizajne parkových úprav – oválnych „stôp“, jednak priamou projekciou vizuálnych obrazov (umenie, filmy, prezentácie, reklama a iné) na ploché fasády troch objektov (okrem Úradu vlády). Vzhľadom na denné využitie týchto objektov by bola táto možnosť reálna najmä podvečer a cez víkend. Oválne „stopy“ by boli pochôdzne, so spodnou projekciou vizuálnych obrazov, ktoré by umožňovali prezentácie rôznych druhov umenia a poskytovali aktuálne informácie o dianí v meste v tejto oblasti, v letných mesiacoch by slúžili ako pódium pre hudobné skupiny na koncerty alebo divadelné predstavenia (Kultúrne leto). Taktiež by boli v parku osadené sochárske objekty a solitéry, či už trvalo alebo dočasne, počas akcie Socha a objekt. Večer by bol tento priestor parku nasvietený farebnými scénami.