Bratislava Priečna Cyklotrasa

Popis návrhu

Vo svete sú dnes príklady visutých peších trás v zastavanom území mesta, najnovšie tunel pre peších + cyklistov v Londýne. BA nemá milióny navyše, ale môžeme si dovoliť aspoň ideu priečnej cyklotrasy. Návrh Cyklotrasy a pešieho chodníka v smere Juh (Dunaj) – sever (Tržnica na Centrálnom Trhovisku) má dĺžku 2055 metrov. Stredná časť trasy vedie popri Twin City a BBC – cca 760 metrov, južná časť 625 metrov, severná 670 metrov. Trasa musí križovať niekoľko križovatiek, preto je navrhnutá na teréne a časť ako visutá konštrukcia. Prvá časť od Dunaja má premostenie ponad Pribinovu a ponad Landererovu (400 metrov). Stredná časť trasy je na teréne (230 metrov).

Uvoľnenie verejného priestoru od automobilov je súčasťou úspešnosti Projektu visutej priečnej Cyklotrasy. Popri Karadžičovej sú aspoň dve miesta pre garáže – 1. blok medzi Záhradníckou a Koceľovou, 2. územie v predĺžení Kulíškovej. Cyklotrasa by mala byť doplnená aj novou trasou električky. Križovanie trás sa deje na malom, prehustenom území centra. Nový okruh by mal vzniknúť od Šafárikovho námestia – Landererova, Košická.

  • Ing. arch. Peter Žalman