City Reset

ROK 2115

Popis návrhu

Obnova životného prostredia prebiehala pomalšie, zásoby nerastných surovín dosiahli kritickú hranicu a vedecko-technický rozvoj zaznamenal významný krok vpred. Akým spôsobom sa vyrovnáme s historickými, ekologickými, sociálnymi výzvami? Cestou môže byť ochrana pred negatívnymi vplyvmi formou dočasných urbánnych izotopov s cieľom nevytvárať nové sídla, ale obnoviť a doplniť pôvodné. Kombinované štruktúry by reagovali priebežne v čase a priestore podľa stupňa integrity. Každý izotop chráni existujúcu mestskú štruktúru pred vonkajšími vplyvmi a súčasne vytvára novú na jednom a tom istom mieste. Keď nastane bod zladenia, nový udržateľný systém splynie s pôvodným.