Pozvime do mesta včely, motýle a iné opeľovače

Popis návrhu

Mesto je plné opustených zelených plôch s nízkou biodiverzitou a plôch, ktoré by mohli byť zelené. Plochy, ktoré by mohli slúžiť ako útočiská pre chýbajúce opeľovače.

Včely, motýle či čmeliaky pomáhajú kvitnúcim rastlinám rozmnožovať sa a sú zodpovedné za každé tretie sústo, ktoré vložíme do úst.

Opeľovače však ubúdajú vďaka chemikáliám, klimatickej zmene a strate stanovíšť. Vhodné plochy v meste im dokážu poskytnúť domov.

Úle umiestnené na zelených strechách či v odľahlejších kútoch parkov a záhrad sú jednou z alternatív pre tých obyvateľov, ktorí chcú byť v každodennom kontakte s prírodou a zároveň poskytujú zmysluplné hobby.

Hmyzie hotely ponúkajú úkryt pre opeľovače a užitočný hmyz bez potreby sa o ne starať. Ich tvary a veľkosti sú vecou fantázie a môžu sa stať pôsobivými umeleckými dielami aj na frekventovaných zelených plochách.

Motýlie záhony skrášlia mesto a zvýšia počet kvetov.