Popis návrhu

Kocka vytvára veľmi jednoduchý systém stavebnice, pozostávajúcej zo železnej konštrukcie 3 x 3 x 3 metra. Konštrukciu je možné rozširovať vo všetkých smeroch a vytvárať rôzne štruktúry. Za použitia rôznych variant panelov na jednotlivé strany je Kocka multifunkčnou platformou pre rôzne využitia. Od jednorazových kultúrnych podujatí po dlhodobé kreatívne pracovné miesto, od overenia umiestnenia trvalej zástavby pomocou súboru Kociek po orientačné body. Nesmiernou výhodou Kocky je rozšíriteľnosť a zmena miesta. Odhadovaná cena funkčnej Kocky ako predajne je 1 000 eur. Kocka môže byť využitá i ako konštrukčný systém pre iné aktivity a preto svojou flexibilitou je univerzálnym prvkom v tvorbe aktívneho verejného priestoru.