Park&Ride Bratislava

Popis návrhu

Porovnajme kapacity parkovísk PARK&RIDE v európskych mestách: Viedeň 8 400, Praha 5 600, Berlín 27 200, Bratislava 0. Niečo tu nesedí. Koncepcia prepojenia parkovísk PARK&RIDE s kapacitnou hromadnou dopravou pomáha odstrániť dopravný stres, preto je namieste zamyslenie, ako ju môže využiť naše hlavné mesto BRATISLAVA. V našom meste a okolí je HUSTÁ SIEŤ ŽELEZNÍC, ktorá sa dá využiť ako KAPACITNÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Ako základ tejto siete môžu slúžiť tri trasy mestskej železnice, kde sa prepojí trasou A STUPAVA a IVÁNKA, ďalej trasou B PEZINOK a ŠAMORÍN, napokon trasou C IVÁNKA a ČUNOVO s križovaním trás v troch prestupných bodoch VINOHRADY, IVÁNKA a RUŽINOV. Vytvorí sa tak ZÁKLADNÁ LOGICKÁ DOPRAVNÁ SIEŤ s napojením na trasy električiek, autobusov a trolejbusov. V blízkej budúcnosti bude existujúca DIAĽNIČNÁ SIEŤ doplnená o trasu D4 a R7 s perspektívou úplného prepojenia s diaľnicou D1 a D2. Priesečníky diaľničnej siete a trás mestskej železnice tvoria DÔLEŽITÉ UZLOVÉ BODY, v ktorých navrhujeme postupne vybudovať kapacitné parkoviská PARK&RIDE. Súčasťou výstavby parkovísk PARK&RIDE je napájacia komunikácia, chodníky a riešenie nových nástupísk zastávok železnice. V 11 vybraných lokalitách parkovísk PARK&RIDE je potenciál umiestniť viac ako 5 000 parkovacích miest. Výstavba takýchto parkovísk znamená výrazné ODĽAHČENIE a súčasne pozície parkovísk PARK&RIDE sa môžu stať aj zdrojom pre LOKÁLNY URBANISTICKÝ ROZVOJ.

  • Autor: BOGÁR KRÁLIK URBAN atélier architektúry a designu
  • Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban spolupráca: Martin Nagy, Alžbeta Laurincová, Tomáš Molnár
  • www.bku.sk