Activate me-tna

Popis návrhu

Križovanie ulíc Mýtna a Vazovova je veľkorysý dopravný priestor (otáčací oblúk, prázdny ostrovček v strede…), ktorému dnes dominuje mierka a vibrovanie automobilovej dopravy. Napriek chýbajúcim prechodom, chodci nebezpečne prechádzajú obe ulice, a tak ohrozujú nielen seba ale aj vodičov áut. Transformáciou križovatky na zdieľaný priestor sa užívateľský komfort výrazne vylepší. Chodcom navrhujeme sprístupniť prirodzené smery na prechádzanie križovatky, ktorá by bola úrovňovo navýšená na úroveň chodníkov, čo spomalí v priestore dopravu. Zúžením cesty v jej hornej časti, vznikne priestor pre mikropark s priepustnými povrchmi, dažďovými záhradami, novou zeleňou a tieňom. Ten môže slúžiť aj návštevníkom polikliniky, ktorí nemajú v blízkom okolí možnosť ujsť od nemocničného prostredia a študenti blízkeho internátu na stretávanie sa. Tieto zmeny poslúžia ako aktivačný impulz pre obe ulice.