Mobilná detská Búdka

Popis návrhu

Detské ihrisko na Búdkovej zanechalo v živej pamäti mnohých dospelákov nejedno rozbité koleno a pieskový hrad. Posledných desať rokov pomaly lukratívny pozemok chátra a z okolitých iniciatív záujmových skupín hrozí, že tento veľký priestor bude využitý spôsobom, z ktorého verejnosť nebude mať osoh. Oproti ihrisku sa nachádza niekoľko nižších obytných domov. Susediace deti majú šancu ísť sa hrať na dvor neďalekej školy alebo pozrieť kozu v Horskom parku. Detské ihrisko je miestom hry, oddychu a v neposlednom rade stretávania sa miestnej komunity. Susedom chýba verejný priestor na náhodné vídanie sa a rozhovory. Návrh vymedzuje pľac pre domáce zvieratá, s ktorými sa mestské deti nemajú príležitosť denne vídať. Pri vchode stojí ohrada pre psy, kde môžu počkať na svojich detských kamarátov. Návrh obnovuje prvky bývalého ihriska. Pokiaľ sa majitelia pozemku rozhodnú využiť ho inak, všetok mobiliár je ľahko demontovateľný a nízkonákladový.

  • Ing. Martin Kováčik, Mgr. Mária Chudíková, Ing. Martin Supuka