Štruktúra prírody – Túžba po systematizácii prírodných foriem

Sklo v otvorenom priestore

Popis návrhu

V súčasnosti sa stále viac snažíme zmodernizovať prírodu. Na parkoviskách pri supermarketoch a podobne. Takže tieto prírodné objekty sú stále viac plastové. A pozeráte na ne už nie ako na prírodu, ale ako na novú lampu alebo kovový objekt, všetko má stále viac geometrické tvary. Inšpiroval ma tento urbanistický pohľad na prírodu. Hlavnou myšlienkou je rozhodnutie vytvoriť sklenú konštrukciu, ktorá bude vyzerať ako štruktúrovaný les. Vytvorím svoju inštaláciu na kruhovom objazde v blízkosti centra Bratislavy. Sklenená konštrukcia môže zbierať vodu, ale aj živé rastliny. Prečo teda nenahradiť všetky zelené plochy umelými formami? Sme tak vnútri našich životov a tak ich poslúchame, že sa snažíme zmodernizovať aj prírodu. Na to, čo zostáva, možno nahliadať z dvoch strán: buď sa posunieme k plne plastovým a neživým formám (čo by v mestskom prostredí nemuselo byť také zlé), alebo sa pokúsime prestať prikazovať prirodzenému poriadku. Túto prácu možno považovať za okamžitú reakciu na urbanistický priestor a prácu s ním.