Hlavné námestie

Popis návrhu

Nosnou myšlienkou tohto návrhu je vizuálno-solitérovo-dizajnová inštalácia na oživenie verejného priestoru Hlavného námestia, najmä v čase od jari do jesene. Nejde výlučne o celé obdobie, napr. 6 mesiacov, ale o čiastkové časové obdobie v spojitosti s inými akciami, konajúcimi sa prevažne v letnom resp. jarnom a jesennom čase (DAAD, Kultúrne leto/koncerty/vystúpenia, Dni remesiel a iné). Jedná sa o inštaláciu solitérov/svietidiel, ktoré sú zavesené na oceľových lankách v danom rastri (6 stožiarov po dvoch pozdĺžnych stranách námestia, teda celkovo 12). Počet solitérov je 10 na jeden pár stožiarov, čiže spolu 60. Tvar a farba je zrejmá z vizuálu. Tienidlo je vodeodolná látka. Cez deň vytvárajú solitéry vizuálnu priestorovú kompozíciu, večer a v noci sa k tomu pridá aj svetelný efekt s možnosťou nastavenia jednotlivých farieb podľa navrhnutého scénického programu.