Popis návrhu

Bee line sa pokúša, prostredníctvom spropagovania myšlienky extenzívnych bylinných výsadieb v urbanizovanom prostredí, zdôrazniť významnú rolu opeľovania krajiny a včelárstva pre našu spoločnosť. Včely, čmeliaky, motýle a niektoré druhy chrobákov sú zodpovedné za opeľovanie viac ako 80 % bežných, človekom využívaných rastlín. Problémom je súčasná situácia v mestách. Nachádza sa v nich síce mnoho zelených plôch, tie sú však osadené najmä trávnikmi. Základom jedálnička každého opeľovača sú medonosné rastliny. Trávnaté plochy sú teda typ mestskej zelene, z ktorej sa včely ani ostatný užitočný hmyz nenasýti. Ich počet sa preto v mestách rok od roku znižuje.

Sortimentom, ktorý sa v extenzívnych bylinných výsadbách používa, sú skupiny rastlín, ktoré pri správnej kombinácii druhov, dosahujú v priebehu rokov vyšší stupeň autoregulácie. V praxi to znamená samostatne fungujúce spoločenstvo rastlín, s nízkymi nárokmi na údržbu. Rastliny sú vyberané na základe ich schopnosti vitálneho rastu v nepriaznivých podmienkach, ktoré zelené pásy medzi komunikáciami poskytujú. Prevažujú medonosné druhy.