Verejný priestor – Trnavské mýto

Popis návrhu

Rozhranie troch mestských častí, križovatka dopravy, smerov, názorov… Miesto, ktoré v súčasnosti nemá jednotnú tvár, jednotný urbanistický výraz. Nedopovedané či už nedotvorené myšlienky tvorcov a sebavedomé riešenia bez náväzností. Trnavské mýto. Návrh necháva priestor pôvodnej architektúre, no otvára ju verejnosti. Prispôsobenie mierky človeku, vytvorenie nových funkčných priestorov, priestorov s nápadom, nové priehľady a výhľady v území, zachovanie a podporenie genia loci územia. Nové Trnavské mýto.

Monumentálny priestor pred Istropolisom dnes predstavuje priestor nikoho. Definovaním funkčných plôch a plôch zelene vznikol zaujímavý priestor pre voľný čas. Možnosť individuálnej úpravy funkčných plôch pre malé podujatia pridávajú ináč nevyužitému priestoru novú hodnotu, novú perspektívu.

Tržnica architekta Matušíka je nadčasové dielo. Budova posadená sebavedome v urbanizme na vyvýšenom parteri však potláča princíp trhoviska – prirodzený rast a komunikáciu s prostredím, s ľuďmi. Túto izolovanosť riešime zvýšením pôvodnej nivelety parkoviska na úroveň podlahy prvého poschodia Tržnice (cca o 2 m). Vzniklo tak plató, prístupné cez bezbariérové rampy z oboch strán. Nový funkčne využiteľný priestor je podporený otvoreným parterom Tržnice. Pôvodné parkovacie miesta boli nahradené parkovaním pod Tržnicou a pod novým plató.

  • Autor: Ateliér Lucia a Adam
  • Lucia Klúčovská, Adam Macejko