Rande na móle

  • Rendezvous on the Jetty
  • Rendezvous on the Jetty
  • Rendezvous on the Jetty
  • Rendezvous on the Jetty

Popis návrhu

Nábrežná pešia zóna Starého Mesta podľa nášho názoru „nefunguje“ a to z dôvodu, že na nej prakticky neexistujú žiadne „aktívne miesta“. Je príjemné
prechádzať sa ruka v ruke, ale nie niekoľko kilometrov bez impulzu. Poloha a funkcia pešej promenády je predurčená pre rôznorodé mikropriestory, ktoré ponúkajú pohyb, oddych, šport, relax, chill out, performance, exhibičné priestory. Toto leto sme si všimli, že drvivá väčšina ľudí z centra smerovala na druhý breh Dunaja, aby si ponorila nohy do piesku, pozorovala mesto, či sledovala hru svojich detí… tak ako aj my. Otázka znie, či musí existovať len T-Com pláž ako
verejný mestský priestor, ktorý funguje navyše len sezónne, kam si môžme ísť sadnúť, pozorovať rieku a opaľovať sa, ale čo potom, keď je po lete… Ústrednou myšlienkou návrhu je vytvorenie niekoľkých menších verejných priestorov „X-pointov“, ktoré by vytvorili 5 sektorov – zón, ktoré majú aktivovať jednotlivé úseky nábrežnej zóny Starého Mesta – HUDBA, UMENIE, CAMP, DIVADLO a MÓLO. Našu pozornosť sme sústredili na Vajanského nábrežie a priestor v okolí Propeleru, ktorý má v rámci pešej promenádnej osi ťažiskovú polohu. Nachádza sa v krížení dvoch dôležitých ťahov horizontálneho promenádneho a priečneho ťahu po Mostovej ulici, začínajúceho od Národného divadla smerom k nábrežiu, nevynímajúc jeho potenciál pre prepojenie oboch brehov pešou lávkou. Zároveň je to bod prvého kontaktu pre turistov vystupujúcich z výletných lodí. Nábrežná plocha v tomto bode nie je dostatočne veľká na to, aby slúžila ako rozptylová plocha pre turistov a Bratislavčanov. Preto sme sa rozhodli zväčšiť plochu a navrhnúť „mólo“, s vyhliadkou, ako aj s odstupňovanými úrovňovými platami klesajúcimi smerom k vode. Mólo je vysunutím dreveného plata horizontálne deleného na niekoľko segmentov, ktoré sa v určitých momentoch stávajú lavička- mi, hracími plochami, miestami
pre reklamu, alebo expozíciu počas letnej sezóny; bary, či vianočné trhy počas zimnej sezóny. Samotný prvok móla sme po- chopili ako „mestský mobiliar“, ktorý sa skladá z niekoľkých horizontálne delených segmentov
a) vytláčajúcich hmotu von „lavičky“,
b) vtláčajúc hmotu dnu „lôžko pre pieskoviská, trávnaté plochy, štrk“,
c) vrstvenie „amfiteáter“, ktoré vytvárajú rozličné situácie, čo umožňuje rôzne kombinácie „mestského mobilného móla“.