Prechádzka históriou Bratislavy

Popis návrhu

Digitálny zásah si za úlohu kladie zdokumentovanie bratislavskej histórie na vedeckých podkladoch a jej následné transformovanie do softvéru, ktorý by ponúkal možnosť prejsť sa cez Bratislavu v niekoľkých, na základe kľúčových momentov určených období, kde by bolo možné porovnať si minulý so súčasným stavom. Však okrem 3D prostredia založeného na hmotovo priestorovej štúdii historických podkladov, by chcel tento projekt zachytiť aj atmosféru historických období, od audio nahrávok rozhovorov v uliciach po dobové nápisy na budovách, ukážky dobovej úpravy verejných priestorov až po rozpadajúce sa podhradie. Zmyslom tohto zásahu by bolo vytvorenie akejsi verejne prístupnej encyklopédie s informáciami o meste v priebehu jeho dejín a s pochopením jeho pravdivej minulosti prispieť k všeobecnému povedomiu obyvateľov a podporením myšlienok ako do budúcna s mestom narábať a postupne ho dotvárať.

  • Michal Hajduk, Jakub Hajduk